Volby 2022

V letošních komunálních volbách kandiduje do zastupitelstva obce 90 Ostravičanů, kandidáti jsou rozloženi na šesti kandidátních listinách politických stran.

Jak tyto strany bilancují svou práci v uplynulém volebním období, případně co plánují do dalších let?

(Zveřejňujeme odkazy, které se podařilo získat, víte-li o jiné prezentaci, pošlete nám ji e-mailem).

Pokračování textu Volby 2022

PENÍZE NA SKLÁDKU NEPATŘÍ

Vážení a milí spoluobčané, je zde nový rok, každý z nás má svou představu o tom, jak do něj vykročit.  Mnoho z nás si dává osobní předsevzetí. Ani já nejsem výjimkou a také jsem si jedno dal. Není to však předsevzetí osobní, nýbrž spíše veřejné. Dva roky jsme systém svozu odpadů vylepšovali maličkostmi a seznamovali se s jeho problémy. Například zrušením části velkoobjemových kontejnerů se podařilo nasměrovat 200 tun odpadu na sběrný dvůr, kde je odpad lépe roztříděný. Člověk by měl mít radost i z maličkostí a jednou z těchto maličkostí bylo, že se podařilo náš malý sběrný dvůr zprůjezdnit a obsluha sběrného dvora tak probíhá mnohem rychleji.

Pokračování textu PENÍZE NA SKLÁDKU NEPATŘÍ

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Nezbytný prvek komunikace obce s veřejností jsou internetové stránky. Jedná se o prvek tzv. dálkového přístupu. Proto je velmi důležité, aby měla obec jejich správu pevně pod kontrolou zejména proto, že je tímto prostřednictvím provozována i elektronická podatelna. 

Jak se ukázalo, obec doposud systém pod kontrolu zase až tak neměla, neboť hodně funkcí bylo jen v kompetenci provozovatele webu. Firma poskytující tuto službu projevila jisté známky pasivity a nekomunikace, ruku v ruce se značnými finančními požadavky na cenu „dodávané“ služby. Nezbylo tedy jiného řešení, než realizovat nové internetové stránky. 

Pokračování textu NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE