výstavba na ostravici

VÝSTAVBA NA OSTRAVICI OPĚT BUDÍ EMOCE

Regulace zastavitelnosti pozemků je v Územním plánu obce Ostravice od roku 2015, zastavitelnost tedy byla zavedena před 8 lety. V předposlední změně v roce 2020 byla zastavitelnost jen lehce poupravena a v poslední změně v roce 2022 se zastavitelnost nijak neupravovala. To jen na začátek, aby bylo jasno v otázce, zda je zastavitelnost pozemků opravdu taková novinka, jak je uvedeno v článku ….

www.irozhlas.cz . Tomuto článku může věřit jen člověk, který Územní plán a Zásady pro spolupráci s investory obce Ostravice nikdy nečetl, nebo možná četl, ale neumí si je dát do souvislostí s praktickým životem.

V článku je uvedeno:

Mohl by někdo z vedení obce články, před jejich vydáním v médiích, autorizovat?

Možná by se pak zabránilo manipulacím, dezinformacím, či pohádkám o dobrovolnosti plnění Zásad, aby nám ti „big investoři“ a občané obce, či místní podnikatelé jako „mikro investoři“ nenabývali dojmu, že je jen na jejich vlastním rozhodnutí, jestli obci za svůj stavební záměr zaplatí nebo ne.

Novinář František Kuča uvádí, že někteří starousedlíci teď proti výstavbě „projevují odpor“, ačkoliv pozemky v minulosti prodali, jak tvrdí starostka. Nicméně k vyváženosti článku by přispělo, kdyby v něm tito konkrétní občané mohli sdělit v této věci svůj vlastní názor. Toto ale v článku i v reportáži chybí.

Žádné iniciativy proti výstavbě ze strany těch, kteří, dle slov starostky, „přitom svoje pozemky prodávali“, zatím nejsou nikde vidět. A slušelo by se také dodat, že když tehdy (cca r.2006) „starousedlíci“ své pozemky prodávali, bylo jim často tvrzeno, že se na prodaných pozemcích bude budovat sportoviště. Pokud by se tak nakonec nestalo, tak v těchto případech by nějaký odpor možná i pochopitelný byl. Územní plán je ale platný od roku 2015, včetně následných změn a je ho potřeba respektovat.

Z historie:

Nejmasivnější zastavitelnost ostravických pozemků byla připravována v letech 2006-2010, kdy vlastně Územní plán ještě neexistoval. Ostravici tehdy řídili starosta a místostarosta kandidující za KDU-ČSL. V roce 2007 se psalo v médiích, že „Do Ostravice se kutálejí miliardy“, a proto si kladu otázku, jak si asi tehdejší zástupci obce představovali, že tyto miliardové investice dopadnou.

Z webu obce je jasné, že se Územními řízeními plánovaly vcelku zásadní stavební záměry. Poněvadž se Územní plán obce začal připravovat až poté, tak všichni zastupitelé, kteří přišli po roce 2010, už jen museli při přípravě Územního plánu probíhající Územní řízení, či jejich výsledky respektovat.

Člověk by dokonce ze zmíněného novinového článku mohl nabýt mylného dojmu, že se 500 bytů bude stavět jen na zelených loukách. Nicméně pravda je ta, že bytové domy mají vyrůst mimo jiné i v areálu bývalé pily, v bývalém Ústavu sociální péče, v bývalé RS Hlubina, v bývalém RS Peřeje, na pozemku přímo vedle golfového klubu a na pozemku pod golfovým hřištěm, kde obec měla v minulosti záměr postavit Sportovně rekreační areál. Pozemky pro Sportovně rekreační areál sice obec nevlastnila a na stavbu areálu neměla finance, přesto tehdy zaplatila statisíce korun za projekt sportovně rekreačního areálu. Ano, bohužel i tak se v minulosti na Ostravici hospodařilo.

Z pohledu toho, čím obec od roku 2006 prochází, je současná situace jen důsledkem společného rozhodování, na které se měla obec dávno připravit. I proto jsem se v minulém volebním období snažil, aby obec měla pozemky pro čistírny odpadních vod a další infrastrukturu, protože „kdo je připraven, není překvapen“.

Hovoří se až o 500 bytech a novináři to rádi zdůrazňují, protože to vyvolává pocit senzace nebo dokonce katastrofy a takové články vzbuzují zájem u čtenářů. Když je ale řečeno A, mělo by se říct i B.

Nebude se stavět jen na zelených plochách, ale i na ostravických „brownfieldech“ nevyužitých rekreačních středisek, bývalém Ústavu sociální péče či bývalé pile.

Ano, na první pohled, může takto vysoký počet bytů někomu připadat šokující.  Věřím však, že to obec zvládne, prostory pro budování škol, školek, čističek a další kanalizace obec od roku 2022 k dispozici má. Ono ji vlastně ani nic jiného nezbývá.

Teď už stačí jen chuť a vůle něco pro Ostravici vykonat, musí se ale začít okamžitě.

Manipulativní články psané bez novinářské vyváženosti, obec nikam neposunou.

Tomáš Kokeš