INVESTIČNÍ PLÁN OSTRAVICE

Zastupitelé obce Ostravice schválili dne 25.9.2023 Investiční plán pro období 2023-2026.

Samotné schválení Investiční plánu 2023 – 2026, byla „práce“ na 5 minut. Byly to ale trochu zmatky a vypadá to, že něco jiného leželo na stole před starostkou a něco jiného bylo přeloženo zastupitelů. Čerpáme tedy z toho, co bylo přeloženo zastupitelům v písemné podobě, poněvadž „co je psáno, je také dáno“ a z pohledu samosprávy obce tedy opravdu schváleno.

V investičním plánu předloženém zastupitelům nejsou uvedeny projekty,

které již mají vydané stavební povolení a naopak se objevují „nové“ investice vyplývající zjevně z povolební dohody koaličních stran.

V investičním plánu jsou nově uvedeny tyto investice:

  • 3 mil. Kč parkoviště u Římskokatolického kostela. Dle vyjádření druhého místostarosty by mohlo vzniknout veřejné WC na přilehlé faře, pro potřeby občanů navštěvujících církevní akce
  • 3 mil Kč parkoviště u Evangelického kostela
  • 1 mil Kč kaplička u Smrku
  • 3 mil Kč přístavba hasičské zbrojnice
  • 1,5 mil Kč dopravní automobil pro 9 osob, 4×4
  • 1,5 mil Kč sekačka pro TJ Sokol Ostravice

Vyjádření starostky obce Mgr. Pavlíny Stankayové, že se jedná o „živý“ materiál, který může být doplňován jsme samozřejmě pochopili. Proč ale v investičním plánu nejsou uvedeny projekty na kterých se v minulém volebním období velice intenzivně pracovalo?

Co se do investičního plánu pro období 2023-2026 nedostalo:

  • Oprava chodníku podél silnice I/56 (je již vypracována studie)
  • Výstavba autobusové zastávky a zálivu u panelových domů na horní Ostravici, (stavba má vydané stavební povolení a pršet na lidi by opravdu již nemuselo)
  • Vodovod a kanalizace v ulici za Základní školou. (stavba má již vydané stavební povolení)
  • Mimoúrovňové křížení chodníku a silnice I/56 na Mazáku (stavební povolení bylo vydáno 31.10.2022 a lidé by při přecházení silnice riskovat nemuseli).

Akční investiční plán předložený zastupitelům ke schválení:

Záznam jednání zastupitelů obce