OSTRAVICE: INFORMACE PRO ZASTUPITELE ZA 13,7 MIL. KČ

Nemám na všechny zastupitele obce kontakty a ze strany obce, zdá se, není vůle informace zastupitelům přeposlat, volím tedy tuto formu veřejného doručení.

Primárním cílem této informace je, aby vedení obce přijímání miliónových úvěrů lépe promýšlelo a zastupitelstvo obce pak rozhodovalo jen o takových věcech, které byly opravdu řádně zváženy, třeba i ve výborech zastupitelstva obce.

Nechat si zastupiteli obce schválit rozpočtovou změnu s úvěrem ve výši 13,7 mil Kč a pak úvěr nečerpat a bez schválení zastupitelstvem půjčit vlastní prostředky obce z jejího cash-flow, byť i vlastní příspěvkové organizaci, a to navíc bez smluvního zajištění, může být pro vedení obce značně riskantní, zejména v situaci, že by dotační tok příspěvkové organice narazil na problémy.

Vítejte v obci, kde milióny létají sem a tam, a to bez vědomí zastupitelů.

Paní účetní obce, které tímto za informace děkuji, to napsala vcelku výstižně:

„PODNĚT K ZAMYŠLENÍ – BUDE PŘEDÁN VEDENÍ OBCE“

Celá komunikace ZDE