KDO CHVÍLI STÁL, ZÍTRA STOJÍ OPODÁL

Ostravičané společně s obyvateli Nové Vsi se od 6/2020 nemůžou připojovat na obecní kanalizaci, poněvadž ČOV Ostravice nemá dostatečnou kapacitu kalového hospodářství. Ještě jsme ostravickou ČOV ani nedoplatili a už se k ní nesmíme připojovat.

Proto byla v roce 2021 uzavřena trojstranná dohoda, že obec Ostravice a město Frýdlant nad Ostravicí, upraví ČOV a vybudují nové kalové hospodářství, které tyto obce zaplatí rovným dílem. Stavební povolení je vydáno, avšak do dnešního dne se na Ostravici

Pokračování textu KDO CHVÍLI STÁL, ZÍTRA STOJÍ OPODÁL

OSTRAVICE: INFORMACE PRO ZASTUPITELE ZA 13,7 MIL. KČ

Nemám na všechny zastupitele obce kontakty a ze strany obce, zdá se, není vůle informace zastupitelům přeposlat, volím tedy tuto formu veřejného doručení.

Primárním cílem této informace je, aby vedení obce přijímání miliónových úvěrů lépe promýšlelo a zastupitelstvo obce pak rozhodovalo jen o takových věcech, které byly opravdu řádně zváženy, třeba i ve výborech zastupitelstva obce.

Pokračování textu OSTRAVICE: INFORMACE PRO ZASTUPITELE ZA 13,7 MIL. KČ

INVESTIČNÍ PLÁN OSTRAVICE

Zastupitelé obce Ostravice schválili dne 25.9.2023 Investiční plán pro období 2023-2026.

Samotné schválení Investiční plánu 2023 – 2026, byla „práce“ na 5 minut. Byly to ale trochu zmatky a vypadá to, že něco jiného leželo na stole před starostkou a něco jiného bylo přeloženo zastupitelů. Čerpáme tedy z toho, co bylo přeloženo zastupitelům v písemné podobě, poněvadž „co je psáno, je také dáno“ a z pohledu samosprávy obce tedy opravdu schváleno.

V investičním plánu předloženém zastupitelům nejsou uvedeny projekty,

Pokračování textu INVESTIČNÍ PLÁN OSTRAVICE