OSTRAVICE: INFORMACE PRO ZASTUPITELE ZA 13,7 MIL. KČ

Nemám na všechny zastupitele obce kontakty a ze strany obce, zdá se, není vůle informace zastupitelům přeposlat, volím tedy tuto formu veřejného doručení.

Primárním cílem této informace je, aby vedení obce přijímání miliónových úvěrů lépe promýšlelo a zastupitelstvo obce pak rozhodovalo jen o takových věcech, které byly opravdu řádně zváženy, třeba i ve výborech zastupitelstva obce.

Pokračování textu OSTRAVICE: INFORMACE PRO ZASTUPITELE ZA 13,7 MIL. KČ

INVESTIČNÍ PLÁN OSTRAVICE

Zastupitelé obce Ostravice schválili dne 25.9.2023 Investiční plán pro období 2023-2026.

Samotné schválení Investiční plánu 2023 – 2026, byla „práce“ na 5 minut. Byly to ale trochu zmatky a vypadá to, že něco jiného leželo na stole před starostkou a něco jiného bylo přeloženo zastupitelů. Čerpáme tedy z toho, co bylo přeloženo zastupitelům v písemné podobě, poněvadž „co je psáno, je také dáno“ a z pohledu samosprávy obce tedy opravdu schváleno.

V investičním plánu předloženém zastupitelům nejsou uvedeny projekty,

Pokračování textu INVESTIČNÍ PLÁN OSTRAVICE

VÝSTAVBA NA OSTRAVICI OPĚT BUDÍ EMOCE

Regulace zastavitelnosti pozemků je v Územním plánu obce Ostravice od roku 2015, zastavitelnost tedy byla zavedena před 8 lety. V předposlední změně v roce 2020 byla zastavitelnost jen lehce poupravena a v poslední změně v roce 2022 se zastavitelnost nijak neupravovala. To jen na začátek, aby bylo jasno v otázce, zda je zastavitelnost pozemků opravdu taková novinka, jak je uvedeno v článku ….

Pokračování textu VÝSTAVBA NA OSTRAVICI OPĚT BUDÍ EMOCE