Archiv rubriky: AKTUALITY

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Nezbytný prvek komunikace obce s veřejností jsou internetové stránky. Jedná se o prvek tzv. dálkového přístupu. Proto je velmi důležité, aby měla obec jejich správu pevně pod kontrolou zejména proto, že je tímto prostřednictvím provozována i elektronická podatelna. 

Jak se ukázalo, obec doposud systém pod kontrolu zase až tak neměla, neboť hodně funkcí bylo jen v kompetenci provozovatele webu. Firma poskytující tuto službu projevila jisté známky pasivity a nekomunikace, ruku v ruce se značnými finančními požadavky na cenu „dodávané“ služby. Nezbylo tedy jiného řešení, než realizovat nové internetové stránky. 

Dodnes není jasné, zda firma registrující si obecní internetové adresy sama na sebe předá obci tyto tzv. domény (informační centrum, kompostéry Ostravice, společně bez hranic).  Jedno štěstí v tomto „neštěstí” však máme, že hlavní doménu www.obec-ostravice.cz, kterou registroval ještě předminulý starosta Ing. Dobrozemský, nám nikdo nevezme, je totiž registrována na naši obec, za což Ing. Dobrozemskému patří velký dík. Vše co se v tomto ohledu dělo poté, co pan Dobrozemský odešel v roce 2008 z postu starosty obce, už vypadá, jako by obci nepatřilo, i přesto, že to vše obec platila.

Říká se, že co vás nezabije, to vás posílí, a proto i závěr toho článku bude pozitivní. Nové internetové stránky splňující zákonné požadavky na přístupnost a elektronickou podatelnu jsou hotovy. Spolupráce s firmou, jenž si účtovala za úpravy internetových stránek nemalé částky, které ani řádně neodůvodnila, je již minulostí. Nově pracujeme na přeložení elektronické spisové služby ze serverů ORP Frýdlant nad Ostravicí na servery naší obce. Všechna data tedy již budeme mít pod kontrolu my, Ostravičané.

STŘEDA ODPAD ODVÉZT TŘEBA

Naučíme lidi na Ostravici odpady třídit a svážet vlastními silami?

Jak řekl starosta, „kázeň musí být“, přesto jeho koalice odmítá již dnes zřídit systém, který by kázeň třídění odpadů zavedl. Odpady se pytlovat sice budou ale tak nějak „po ostravicku“.
Patrioti Ostravice navrhovali zavedení pytlovaného svozu separovaných odpadů od prahu domu. Vedení obce je proti, poněvadž se bojí znečištění obce, roztahování odpadů lesní „havětí“ a zastupitel Jaroslav Zátopek zmínil možné rozfoukávání pytlů po obci.
Záměrem Patriotů Ostravice nebylo svážet pytle od posledního chataře pod Lysou horou ale svážet odpady pouze z páteřních ulic například na Kamenci, u školy, kolem restaurace U Řeky, na Osmeku nebo v ulici za kostelem, to jsou totiž ulice, kde by mohl být takový svoz efektivní a např. jen půlroční zkušební provoz by nijak nákladný nebyl.
Vyhovět jen tak opozičnímu návrhu ale asi nelze a tak rada obce navrhla svou variantu a zastupitelstvo ji schválilo. Odpad se tedy pytlovat bude, jen naplněné pytle nebude svážet obec ale občané vlastními silami na sběrný dvůr.
Obáváme se, že pohodlnost lidí povede opět k plnění velkoobjemových kontejnerů či popelnic, ne každý totiž bude ochoten jezdit s odpadem na sběrný dvůr, který je navíc otevřen mimo sezónu jen 6 hodin týdně.

Tato drobná úprava systému třídění, je hodně malý krůček k efektivitě nakládání s odpadem ale alespoň něco.

Tomáš Kokeš

O PENÍZE JDE AŽ V PRVÉ ŘADĚ, ANEB „TIŠE PODOJENÁ“ OSTRAVICE

Neříká se tomu plat, zastupitelé obce berou totiž odměny za​​své “služby veřejnosti”. Výši odměny zastupitelů stanovuje nařízení vlády. Zatímco v roce 2017 bylo na odměnách ostravických zastupitelů vyplaceno 1 317 360 Kč, tak jen za​​první pololetí letošního roku již bylo vyplaceno Pokračování textu O PENÍZE JDE AŽ V PRVÉ ŘADĚ, ANEB „TIŠE PODOJENÁ“ OSTRAVICE