Archiv štítku: ÚZEMNÍ PLÁN

VÝSTAVBA NA OSTRAVICI OPĚT BUDÍ EMOCE

Regulace zastavitelnosti pozemků je v Územním plánu obce Ostravice od roku 2015, zastavitelnost tedy byla zavedena před 8 lety. V předposlední změně v roce 2020 byla zastavitelnost jen lehce poupravena a v poslední změně v roce 2022 se zastavitelnost nijak neupravovala. To jen na začátek, aby bylo jasno v otázce, zda je zastavitelnost pozemků opravdu taková novinka, jak je uvedeno v článku ….

Pokračování textu VÝSTAVBA NA OSTRAVICI OPĚT BUDÍ EMOCE

KORIDOR TRATĚ JE V ZÚR MSK ZŘÍZEN

Je potřeba vyvrátit nepravdivé informace kolující po Ostravici.

Zákulisně a tichou poštou někdo po dědince šíří nepravdivé informace o tom, že rada obce v roce 2022 zametla petici občanů proti koridoru stavby elektrifikace železnice pod koberec. Toto tvrzení je nepravdivé!

Pravda je jen jedna a není těžké ji dohledat, ale kdo nehledá, bohužel nenajde.

Zjednoduším vám to, abyste hledat nemuseli. Pro přehlednost je vše seřazeno chronologicky podle událostí.

Pokračování textu KORIDOR TRATĚ JE V ZÚR MSK ZŘÍZEN

POŽADAVEK OBCE V ROZPORU SE ZÁKONEM

Před zákonem jsou si všichni rovni, platí to jak pro občany, tak pro obce. Poněvadž však i obce řídí lidé, je možné, že i obec může zastávat nesprávný právní názor.  Ano, občas se to stát může, nikdo není neomylný a lidé, starosty a místostarosty nevyjímaje, dělají chyby. Když je ale obec upozorněna na skutečnost, že Pokračování textu POŽADAVEK OBCE V ROZPORU SE ZÁKONEM