KDO CHVÍLI STÁL, ZÍTRA STOJÍ OPODÁL

Ostravičané společně s obyvateli Nové Vsi se od 6/2020 nemůžou připojovat na obecní kanalizaci, poněvadž ČOV Ostravice nemá dostatečnou kapacitu kalového hospodářství. Ještě jsme ostravickou ČOV ani nedoplatili a už se k ní nesmíme připojovat.

Proto byla v roce 2021 uzavřena trojstranná dohoda, že obec Ostravice a město Frýdlant nad Ostravicí, upraví ČOV a vybudují nové kalové hospodářství, které tyto obce zaplatí rovným dílem. Stavební povolení je vydáno, avšak do dnešního dne se na Ostravici

v této věci neudálo bohužel NIC.

Narozdíl od FnO, kde se za dobu existence SOČO jedna kanalizace vystavěla (Kamenec-Vyhlídka) a další byla nově vyprojektována (Podlesí-Ondřejnická-Argentina). Obě kanalizace svádějí splašky do ČOV SmVAK a pro druhou v pořadí se v současné době hledají prostřednictvím Svazku dotace.

Na Ostravici se s ČOV, ani s dalšími stokami neděje nic (z pohledu jejich rozvoje nejsou v současné době vidět žádné změny) a dohoda o společné investici je vedením obce Ostravice a městem FnO ignorována, investice nebyly uvedeny v plánovaném rozpočtu. Občané Ostravice a Nové Vsi se tedy na kanalizaci připojovat nemohou a zdá se, že tento stav bude ještě nějaký rok trvat.

Finanční stav SOČO je také neveselý, svazek obcí Ostravice a FnO by měl sám z vlastních příjmů ze stočného, dle zákona, generovat peněžní fond na obnovu kanalizací, ale jednoduše řečeno, negeneruje nic poněvadž na to nemá peníze. Dle zprávy auditora, by finance měly generovat OBCE ZE SVÝCH ROZPOČTŮ ?

K čemu je Ostravici taková firma, která si sama neumí vygenerovat finance ani na vlastní údržbu a když bude potřebovat „vysaje“ obecní rozpočet tedy peníze všech obyvatel a to i těch, kteří na kanalizaci napojení nejsou !!!!

Doufám tedy, že současné submisivní vedení obce Ostravice s městem FnO alespoň uzavře dohodu, že bude-li se opět z dotací stavět jen na území města FnO, půjdou veškeré náklady se stavbou a výběrovým řízením za městem FnO. A ne jako posledně, pamatuji si totiž časy, kdy tehdejší starosta Mališ tvrdil, že není třeba polemizovat nad spolehlivostí FnO a následně byl kvůli problémům se stavbou na území FnO Finančním úřadem 7 let obstavený společný majetek Svazku, tedy nejen města FnO, ale také majetek obce Ostravice. Vysekat se z těchto problémů stálo SOČO hromadu společných peněz a času, nehledě na to, že tyto problémy rozvoj Ostravice na dlouhou dobu zabrzdily, poněvadž nebylo možné žádat o dotace, které jsou při těchto stavbách bohužel nutností.

Před 13 lety vedení obce ochranné mechanizmy ignorovalo:

Věřme tedy, že v současné době udělá vedení obce to, co před 13 lety někteří jeho členové slíbili, ale nesplnili, problémy totiž nechodí po horách ale po lidech a není to žádná nedůvěra vůči městu FnO, jak to nazýval tehdejší starosta Mališ, ale jen ochrana sebe sama, tedy majetku občanů obce Ostravice.

Rád bych zastupitelstvu obce Ostravice připomněl, že být zastupitelem neznamená pouze schvalování kulturních akcí, pobírání odměn a párkrát v roce zahřívání židle na zasedání zastupitelstva. Jde především o práci ku prospěchu VŠECH občanů obce, neustálé posouvání obce k jejímu dalšímu rozkvětu a zejména také ODPOVĚDNOST VŠECH ZASTUPITELŮ za konání i nekonání včasných rozhodnutí, za opatření při správě obce, jejího majetku a hospodaření a za předcházení škodám.

Celé auditní zprávy jsou k dispozici ZDE. To jen pro případ, že by se zase někteří vymlouvali, že oni nevěděli.

Říká se, že kdo chvíli stál, zítra stojí opodál, bohužel na Ostravici i chvíle trvají roky.

Tomáš Kokeš