OSTRAVICKÝ POPLATEK ZA STAVBY JE TU

Léta Páně 2023 vládnou na celostátní úrovni strany KDU-ČSL, ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí a Česká pirátská strana. Daně se zvyšují, inflace sžírá úspory obyvatel a prostý pracující lid chudne díky propadu hodnoty reálných mezd.

Na Ostravici se koalice ve složení KDU-ČSL a nestraníci, Nezávislí spoluobčané, TOP 09 a ODS, s podporou KSČM, nově dohodla, že v obci zavede poplatek za stavební záměry. I když v nedávné volební kampani koaliční lídři nic takového nedeklarovali, díky tomu, že se veřejnost o dění v obci moc nezajímá, prošlo jim to vcelku hladce. Pro schválení nehlasovali

pouze PATRIOTI OSTRAVICE.

K realizaci záměru byla přizvána advokátní kancelář Frank Bold a byly vytvořeny Zásady pro spolupráci s investory (velkými i malými). Obvykle to bývá tak, že advokát pro klienta vypracuje to, co si klient žádá a za co platí. Na Ostravici tedy spatřily světlo světa Zásady, které naštěstí napoprvé zastupitelé neschválili, poněvadž obec měla záměr vybírat od občanů nehorázné statisíce Kč i za prosté dělení pozemků.

Advokát z kanceláře Frank Bold, který Zásady pro obec vytvořil, tedy po prvním neúspěšném pokusu předložil svou poupravenou verzi napodruhé. Při jednání zastupitelů to zpočátku vypadalo tak, že se bude o Zásadách opravdu diskutovat. Bohužel však tato diskuze byla na zasedání zastupitelstva náhle ukončena poté, co advokát znenadání zasedání opustil, údajně z důvodu pracovní cesty do Prahy, kterou prý paní starostce avizoval dopředu.

Obcí zaplacený advokát z kanceláře Frank Bold tedy v polovině projednávaného bodu ze zastupitelstva obce odešel, Zásady a záměr obecních politiků obohatit obecní pokladnu inkasem plateb od developerů, podnikatelů a občanů Ostravice však zůstal.

Problém tohoto záměru je především v tom, že do jednoho pytle s velkými investory/developery, kteří často ani nemají sídlo na Ostravici, jsou vhozeni také menší ostravičtí podnikatelé, živnostníci a občané, na které se tímto vztahují naprosto stejné poplatky.

Potřebu příjmu poplatků za stavby odůvodnil místostarosta Ing. Miroslav Mališ (TOP 09) mimo jiné i tak, že takové zásady chtěl zavést již v minulosti a dále sdělil, že „ když se lekáte 120 tis Kč za stavební parcelu, pokud Ostravičan prodá parcelu, tak obec z prodeje nemá nic a ten člověk se přistěhuje do Ostravice s tím, že začne požívat funkční požitky nás všech, kteří jsme to tady vybudovali a tvořili, bez jakéhokoliv příspěvku na rozvoz… částka 120 tis Kč za 1000 m2 není tak markantní….. z občana, který na Ostravici postaví nemovitost a nemá zde trvalé bydliště, obec nemá nic, žádné další daně a příspěvky…, ano tato (není rozumět) nám hodí hodně peněz, hodí, ale je to co to hodí nám, kteří tady bydlíte a ti co se tady chcou přistěhovat a chcou zde stavět ,tak to společné kasičky toho fondu něco dají….“

Místostarosta Mališ se snažil veřejnosti vnuknout svou myšlenku, že z nemovitostí ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu obec nic nemá. Úplně ve svém projevu vyhnul tomu, že dle Zásad bude platit poplatky i ten, který trvalé bydliště na Ostravici již má.

Celá projev místostarosty Ing. Miroslava Mališe:

Místostarosta Mališ jednou říká, že vlastník zdejší nemovitosti, který zde nemá trvalé bydliště, neplatí naší obci „žádné daně a příspěvky“ a za chvíli říká, že „platí daň z nemovitosti“, v tom, aby se čert vyznal.

Starostka Stankayová doplnila, že místostarosta Mališ mluví za třináct zastupitelů, kteří se kvůli toho sešli a domluvili (zbývající dva zastupitelé za PATRIOTY OSTRAVICE jaksi na schůzku nebyli pozváni).

Obec tedy od 26.6.2023 zavedla poplatek 1 000 Kč/m2, případně 600 Kč/m2 (podle definice plochy dle územního plánu), za

stavby rodinných domů větších než 250 m2 HPP (hrubé podlahové plochy) a také za

stavební úpravy již dokončených staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, stavby garáží, kanceláří a drobných provozoven větších než 100 m2 HPP (součet všech podlahových ploch jednotlivých podlaží včetně stěn).

Podle schválených ostravických Zásad zaplatí obci 120 Kč za m2 zastavitelné plochy pozemku i osoba, která změnou územního plánu dosáhne toho, že její pozemky budou po změně Územního plánu vedeny jako stavební.

Zavedena byla též platba poplatku za stavby sklepů a parkovišť, pokud je jejich užívání zpoplatněno, přitom parkování je velký ostravický problém a parkoviště by obec potřebovala jako sůl. A myslím, že je úplně jedno, kdo parkoviště postaví, neboť takový soukromý investor doslova vytrhne obci trn z paty, za což jí teď ještě bude muset zaplatit. Tímto obec jasně prozradila, že primárním cílem těchto Zásad není budoucí rozvoj a smysluplná infrastruktura, nýbrž jen další daň ze zisku podnikatelů/živnostníků a jiných činností obyvatel Ostravice.

Ostravické strany před volbami téměř pravidelně deklarují, že budou podporovat drobné podnikání v obci a život v ní. Toť trochu nešťastný způsob podpory.

Toto v minulém volebním období prosadili i do strategického plánu obce:

Strategický plán obce:

Pár měsíců po volbách stejní lidé, kteří toto odsouhlasili, vlastně vykročili proti vlastním tvrzením a slibům.

Bohužel to, co právě ostravické vedení předvedlo, by se dalo shrnout slovy „sliby se slibují, blázni se radují“, co nastane po volbách, již jedno jest, neboť předvolební sliby mají jepičí život.

A jak je to s argumentem obecního vedení, že investor může dostat slevu? Ano, může, a to dokonce i 50 %, pokaždé se na tom však budou muset shodnout jednotliví zastupitelé při veřejném hlasování, což může znamenat veliký prostor pro korupci a klientelizmus.

Nebylo by lepší zdejší drobné živnostníky/podnikatele nechat žít vlastním životem? Vždyť v obci poskytují služby lidem ku prospěchu a mimo jiného zde také platí daně.

A slevu 200 Kč/m2 HPP pro toho, kdo vybuduje tzv. Adaptační opatření, kterým bude adaptovat území obce na změnu klimatu, se mi snad nechce ani komentovat.

Současná ostravická koalice, v čele se starostkou Mgr. Pavlínou Stankayovou (KDU-ČSL a nestraníci) a s místostarosty Ing. Miroslavem Mališem (TOP 09) a Jiřím Pavlánem (Nezávislí spoluobčané), si Zásady pro spolupráci s investory odhlasovala jako jeden „muž“, protože, jak bylo již uvedeno, sešli se a domluvili se.

SCHVÁLENÝ DOKUMENT ZDE

Mgr. Pavlína Stankayová (KDU-ČSL a nestraníci) – PRO

Mgr. Vladimíra Tomečková (KDU-ČSL a nestraníci) – PRO

Ing. Luděk Mrkva (KDU-ČSL a nestraníci) – PRO

Ing. Alena Bačáková (KDU-ČSL a nestraníci) – PRO

Jiří Pavlán (Nezávislí spoluobčané) – PRO

Martina Klímková (Nezávislí spoluobčané) – PRO

PharmDr. Radim Valášek (Nezávislí spoluobčané) – PRO

Markéta Janošcová (Nezávislí spoluobčané) – PRO

Ing. Miroslav Mališ (TOP 09) – PRO

Luděk Vančura (TOP 09) – PRO

Roman Lojkásek (TOP 09) – PRO

Jaroslav Zátopek (ODS) – PRO

Marie Benešová (KSČM) – PRO

RNDr. Miroslav Hůrka (PATRIOTI OSTRAVICE) – ZDRŽEL SE

Tomáš Kokeš (PATRIOTI OSTRAVICE) – ZDRŽEL SE

Zastupitelé Miroslav Hůrka a Tomáš Kokeš (PATRIOTI OSTRAVICE) se zdrželi, přestože souhlasí s tím, že zásady pro spolupráci s velkými investory/developery jsou v Ostravici opravdu potřeba. Nesouhlasí však s tím, aby se stejné zásady vztahovaly také na malé obecní živnostníky/podnikatele a na občany, neboť to z pohledu rozvoje obce považují za kontraproduktivní nesmysl, kolidující se strategickým plánem obce a předvolebními sliby.

Musím bohužel konstatovat, že takto tvrdě proti svým lidem nepostupují ani některá velká města, která dávají majetnějším lidem možnost stavět svá sídla bez potřeby plateb do „společné kasičky“ a podnikatelům/živnostníkům nabízejí bez těchto poplatků možnost, aby v obci postavili nejen drobné provozovny, ale i sklady, kde lidem poskytují práci a služby a pak za to obci také platí daně. Současné ostravické vedení to však bohužel vidí jinak.

Napadají mě pouze dva důvody, proč se takto zvolení zastupitelé chovají:

  • z mylného přesvědčení, že konají dobro v zájmu obecní pokladny a veřejného blaha,
  • z důvodu jejich neschopnosti vidět věci v širších souvislostech.

Jsem zvědavý, zda se bude vedení obce držet svých Zásad spolupráce s investory i poté, kdy například ostravický farmář nebo kamarád kamaráda, sedícího v zastupitelstvu obce, bude chtít opravovat či rozvíjet své nemovitosti.

Stát je bohatý pouze tehdy, jsou-li bohatí jeho občané a jak vidno, způsobů jak napumpovat veřejné rozpočty z prostředků občanů je stále dost. Lidé tak bohužel stále více svých zasloužených příjmů odevzdávají úřadům.

Hezký den přeje Tomáš Kokeš

Celé projednání:

Zdroj grafiky: www.obcepro.cz