PENÍZE NA SKLÁDKU NEPATŘÍ

Vážení a milí spoluobčané, je zde nový rok, každý z nás má svou představu o tom, jak do něj vykročit.  Mnoho z nás si dává osobní předsevzetí. Ani já nejsem výjimkou a také jsem si jedno dal. Není to však předsevzetí osobní, nýbrž spíše veřejné. Dva roky jsme systém svozu odpadů vylepšovali maličkostmi a seznamovali se s jeho problémy. Například zrušením části velkoobjemových kontejnerů se podařilo nasměrovat 200 tun odpadu na sběrný dvůr, kde je odpad lépe roztříděný. Člověk by měl mít radost i z maličkostí a jednou z těchto maličkostí bylo, že se podařilo náš malý sběrný dvůr zprůjezdnit a obsluha sběrného dvora tak probíhá mnohem rychleji.

Pokračování textu PENÍZE NA SKLÁDKU NEPATŘÍ

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Nezbytný prvek komunikace obce s veřejností jsou internetové stránky. Jedná se o prvek tzv. dálkového přístupu. Proto je velmi důležité, aby měla obec jejich správu pevně pod kontrolou zejména proto, že je tímto prostřednictvím provozována i elektronická podatelna. 

Jak se ukázalo, obec doposud systém pod kontrolu zase až tak neměla, neboť hodně funkcí bylo jen v kompetenci provozovatele webu. Firma poskytující tuto službu projevila jisté známky pasivity a nekomunikace, ruku v ruce se značnými finančními požadavky na cenu „dodávané“ služby. Nezbylo tedy jiného řešení, než realizovat nové internetové stránky. 

Pokračování textu NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

STŘEDA ODPAD ODVÉZT TŘEBA

Naučíme lidi na Ostravici odpady třídit a svážet vlastními silami?

Jak řekl starosta, „kázeň musí být“, přesto jeho koalice odmítá již dnes zřídit systém, který by kázeň třídění odpadů zavedl. Odpady se pytlovat sice budou ale tak nějak „po ostravicku“.
Patrioti Ostravice navrhovali zavedení pytlovaného svozu separovaných odpadů od prahu domu. Vedení obce je proti, poněvadž se bojí znečištění obce, roztahování odpadů lesní „havětí“ a zastupitel Jaroslav Zátopek zmínil možné rozfoukávání pytlů po obci.

Pokračování textu STŘEDA ODPAD ODVÉZT TŘEBA