PENÍZE NA SKLÁDKU NEPATŘÍ

Vážení a milí spoluobčané, je zde nový rok, každý z nás má svou představu o tom, jak do něj vykročit.  Mnoho z nás si dává osobní předsevzetí. Ani já nejsem výjimkou a také jsem si jedno dal. Není to však předsevzetí osobní, nýbrž spíše veřejné. Dva roky jsme systém svozu odpadů vylepšovali maličkostmi a seznamovali se s jeho problémy. Například zrušením části velkoobjemových kontejnerů se podařilo nasměrovat 200 tun odpadu na sběrný dvůr, kde je odpad lépe roztříděný. Člověk by měl mít radost i z maličkostí a jednou z těchto maličkostí bylo, že se podařilo náš malý sběrný dvůr zprůjezdnit a obsluha sběrného dvora tak probíhá mnohem rychleji.

Zavedením svozu pytlovaného plastu se podařilo zvýšit poměr separovaných odpadů a tím také zvýšit příjmy obce za třídění. V novém roce zavedeme elektronickou evidenci odpadů ECONIT, což umožní systém svozu lépe evidovat a dohlížet na jeho svoz. Systém svozu bude v průběhu roku díky dotaci rozšířen o popelnicový svoz plastů od každé nemovitosti. Občané v ulicích, kde probíhá popelnicový svoz, od obce obdrží popelnici na plast. 

S přicházejícím novým rokem přichází i nový zákon o odpadech, od roku 2015 avizovaná změna zákona tak dostala jasné obrysy. Současná situace obce je však nevalná, jelikož v minulosti se s efektivitou obecního svozu nijak nepracovalo. Dalo by se říct, že díky zavedenému systému svážení odpadů z velkoobjemových kontejnerů je na Ostravici i nadále provozováno 26 černých skládek, ze kterých je ročně uloženo na skládku 500 tun netříděných odpadů.  Cílem nové legislativy je co nejméně odpadů odvážet na skládku, je tedy potřeba dělat něco proto, aby se náklady obce na likvidaci odpadů jen nekontrolovaně nezvyšovaly.

Produkce směsného komunálního odpadu je na Ostravici nadprůměrná, proto musíme začít odpady lépe třídit. Na skládku odvezeme ročně 1 600 000 tun, to je tedy více než 600 kg za rok na jednu osobu. Bohužel, nový zákon o odpadech nastavil tento limit na 200 kg, což znamená, že pokud se nic zásadního nestane, v příštím roce zaplatíme za likvidaci odpadů na skládce cca o 500 tis Kč více. A díky snižujícímu se limitu na osobu by to v dalších letech bylo stále více. Kdybychom nic nedělali, v roce 2029 bychom na skládce zaplatili ročně o 2,7 milionu Kč více než letos. Celkem by tedy obec ročně za likvidaci odpadů zaplatila více než 8,5 milionů Kč. Bezmyšlenkovitě bychom tak na skládku vlastně vozili peníze, které mají sloužit obci například k rozvoji a investicím.

Nechci vozit obecní peníze na skládku, a proto moje předsevzetí zní: “Udělat maximum, aby obyvatelé a chataři v naší obci mohli více třídit odpady a na skládku bylo odváženo jen to nejnutnější”. Je lepší investovat do rozvoje obce než vozit peníze na skládku. Nebude to snadné, avšak dle mého názoru peníze na skládku nepatří.

Místostarosta obce Ostravice Tomáš Kokeš, místostarosta obce Ostravice