NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Nezbytný prvek komunikace obce s veřejností jsou internetové stránky. Jedná se o prvek tzv. dálkového přístupu. Proto je velmi důležité, aby měla obec jejich správu pevně pod kontrolou zejména proto, že je tímto prostřednictvím provozována i elektronická podatelna. 

Jak se ukázalo, obec doposud systém pod kontrolu zase až tak neměla, neboť hodně funkcí bylo jen v kompetenci provozovatele webu. Firma poskytující tuto službu projevila jisté známky pasivity a nekomunikace, ruku v ruce se značnými finančními požadavky na cenu „dodávané“ služby. Nezbylo tedy jiného řešení, než realizovat nové internetové stránky. 

Dodnes není jasné, zda firma registrující si obecní internetové adresy sama na sebe předá obci tyto tzv. domény (informační centrum, kompostéry Ostravice, společně bez hranic).  Jedno štěstí v tomto „neštěstí” však máme, že hlavní doménu www.obec-ostravice.cz, kterou registroval ještě předminulý starosta Ing. Dobrozemský, nám nikdo nevezme, je totiž registrována na naši obec, za což Ing. Dobrozemskému patří velký dík. Vše co se v tomto ohledu dělo poté, co pan Dobrozemský odešel v roce 2008 z postu starosty obce, už vypadá, jako by obci nepatřilo, i přesto, že to vše obec platila.

Říká se, že co vás nezabije, to vás posílí, a proto i závěr toho článku bude pozitivní. Nové internetové stránky splňující zákonné požadavky na přístupnost a elektronickou podatelnu jsou hotovy. Spolupráce s firmou, jenž si účtovala za úpravy internetových stránek nemalé částky, které ani řádně neodůvodnila, je již minulostí. Nově pracujeme na přeložení elektronické spisové služby ze serverů ORP Frýdlant nad Ostravicí na servery naší obce. Všechna data tedy již budeme mít pod kontrolu my, Ostravičané.