TAJEMSTVÍ SOČO ZA 2,6 MILIARDY KČ

Obcí Ostravice a městem Frýdlant nad Ostravicí byla založena společná firma pro provozování kanalizace. Tato firma se jmenuje Svazek obcí Čistá Odra (SOČO)​. Svazek řídí tzv. sněm, v němž sedí dva zástupci z každé obce.

Nekvalitně provedená stavba kanalizace si vyžádala další investice na opravy díla z rozpočtu svazku. “Proč firma neodstranila tyto vady v záruce?” a nebo “proč nebyla uplatněna smluvní pokuta za neodstranění vad?”, ptal by se snad každý, kdyby něco tušil.

Objevily se názory, že je to proto, že firma, která kanalizaci budovala, nakonec skončila v insolvenci. Je tomu tak ale opravdu??

První vady se na kanalizaci objevily již v​​ listopadu 2012​, firma VOKD, a.s., však upadla do insolvence až ​​v ​​březnu 2014​. Opravdu nebylo možné vady a smluvní pokuty včas uplatnit?

Ze zápisů sněmu Svazku obcí Čistá Odra, jehož členy byli (bez​​tit.) Ivo​​Hudeček, Roman Hradil, Jiří Pavlán a Miroslav Mališ, jednoznačně vyplývá, že sněm nijak o výši uplatňované smluvní pokuty nehlasoval a tedy nerozhodoval.  Dle smlouvy o dílo by měl ​“zhotovitel nastoupit na opravy vad do 48 hodin, a to i poté, když vady neuzná”​. V opačném případě bylo možné uplatnit smluvní pokutu 200 tisíc Kč denně za jednu vadu! Poněvadž se nakonec objevilo celkem 53 vad, smluvní pokuta za nenastoupení na opravy činila astronomických 10 600 000 Kč denně​.

Podle právního zástupce svazku se ​​částka smluvní pokuty vyšplhala na ​2,6 miliardy Kč​. Bohužel se však tento právní zástupce k vymáhání pohledávky dostal až v​​roce 2014, navíc v době, kdy už byl dodavatel v insolvenci a ​​jak​​ víme, vymáhat peníze v insolvenci je velký oříšek. Advokát se o to ​​přesto pokusil a tak se ​podařilo uplatnit alespoň cca​​ 20​​ mil​​ Kč. Kolik však SOČO opravdu dostane, se ukáže, až ​​insolvence VOKD, a.s., skončí.

Není mi známo, jak o těchto nevymožených pohledávkách informovalo vedení města Frýdlant nad Ostravicí své zastupitele, nicméně vím, že zastupitele na Ostravici o tom nikdo neinformoval. Vše se tak událo v tajnosti, mezi 4 osobami ve​​svazku, bez přístupu veřejnosti a je vlastně otázkou, zda o​​astronomických pohledávkách měli vůbec ponětí alespoň radní Ostravice či Frýdlantu nad Ostravicí.

Tomáš Kokeš