STŘEDA ODPAD ODVÉZT TŘEBA

Naučíme lidi na Ostravici odpady třídit a svážet vlastními silami?

Jak řekl starosta, „kázeň musí být“, přesto jeho koalice odmítá již dnes zřídit systém, který by kázeň třídění odpadů zavedl. Odpady se pytlovat sice budou ale tak nějak „po ostravicku“.
Patrioti Ostravice navrhovali zavedení pytlovaného svozu separovaných odpadů od prahu domu. Vedení obce je proti, poněvadž se bojí znečištění obce, roztahování odpadů lesní „havětí“ a zastupitel Jaroslav Zátopek zmínil možné rozfoukávání pytlů po obci.

Záměrem Patriotů Ostravice nebylo svážet pytle od posledního chataře pod Lysou horou ale svážet odpady pouze z páteřních ulic například na Kamenci, u školy, kolem restaurace U Řeky, na Osmeku nebo v ulici za kostelem, to jsou totiž ulice, kde by mohl být takový svoz efektivní a např. jen půlroční zkušební provoz by nijak nákladný nebyl.
Vyhovět jen tak opozičnímu návrhu ale asi nelze a tak rada obce navrhla svou variantu a zastupitelstvo ji schválilo. Odpad se tedy pytlovat bude, jen naplněné pytle nebude svážet obec ale občané vlastními silami na sběrný dvůr.
Obáváme se, že pohodlnost lidí povede opět k plnění velkoobjemových kontejnerů či popelnic, ne každý totiž bude ochoten jezdit s odpadem na sběrný dvůr, který je navíc otevřen mimo sezónu jen 6 hodin týdně.

Tato drobná úprava systému třídění, je hodně malý krůček k efektivitě nakládání s odpadem ale alespoň něco.

Tomáš Kokeš