Petice Ostravice

KORIDOR TRATĚ JE V ZÚR MSK ZŘÍZEN

Je potřeba vyvrátit nepravdivé informace kolující po Ostravici.

Zákulisně a tichou poštou někdo po dědince šíří nepravdivé informace o tom, že rada obce v roce 2022 zametla petici občanů proti koridoru stavby elektrifikace železnice pod koberec. Toto tvrzení je nepravdivé!

Pravda je jen jedna a není těžké ji dohledat, ale kdo nehledá, bohužel nenajde.

Zjednoduším vám to, abyste hledat nemuseli. Pro přehlednost je vše seřazeno chronologicky podle událostí.

  1. Dne 25.8.2020 byla obci Ostravice doručena žádost Ministerstva dopravy, ve které se požaduje zřízení návrhového koridoru stavby revitalizace a elektrifikace tratě v šířce 120 metrů a stanovení této stavby jako veřejně prospěšné.
  2. Povinností obce bylo tuto žádost Ministerstva dopravy zapracovat a veřejně projednat v rámci projednávání Návrhu změny územního plánu č. 2. Tak se stalo dne 4.8.2021 s tím, že obec požadavek Ministerstva dopravy do návrhu změny územního plánu zúžila a zapracovala koridor stavby v šíři 40 m. Byl to kompromis, neboť zcela vypustit požadavek Ministerstva dopravy na zřízení koridoru nebylo možné, obec se tedy alespoň pokusila koridor co nejvíce zúžit.
  3. Občané obce proti této variantě sepsali petici.
  4. Současně byla v té době projednávána Aktualizace změny Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (MSK). Proti projednávaným Zásadám územního rozvoje MSK může podat obec námitku a proto rada obce dne 21.3.2022 argumenty občanů z petice akceptovala a podala námitku aby koridor nebyl zřízen.
  5. Dne 12.4.2022 petici občanů projednalo zastupitelstvo obce a pověřilo místostarostu k znovu odeslání námitky proti ZÚR MSK.
  6. Námitku obce Ostravice projednala komise pro dopravu Moravskoslezského kraje za účasti starostky obce Ostravice.
  7. Dne 6.6.2022 byla usnesením zastupitelstva obce Ostravice č. 11/24 Změna územního plánu obce rozdělena na část 2A a 2B. Záležitosti koridoru byly tímto rozhodnutím zastupitelstva zařazeny do části 2B.
  8. Dne 5.9.2022 usnesením 3/27 vydalo zastupitelstvo obce Změnu územního plánu č. 2A na části 2B se dále pracuje.
  9. Dne 15.9.2022 bylo usnesením Moravskoslezského kraje č. 9/942 rozhodnuto o Aktualizaci Zásad územního rozvoje MSK. Návrhový koridor stavby tratě byl zřízen v šířce 120 metrů.
  10. Obec v této záležitosti obdržela více odvolání, mmj. i dle tohoto VZORU, který putoval po sociálních sítích. O Změně územního plánu obce Ostravice č. 2B zatím rozhodnuto není.

Závěr:

Tvrzení, že rada obce Ostravice, které jsem byl členem, zametla Petici občanů pod koberec, je zcela nepravdivé. Rada obce se postavila za občany Ostravice a petentům ve všech požadavcích vyhověla. Bohužel však výbor pro dopravu MSK a zastupitelstvo Moravskoslezského kraje k petici občanů, ani k námitkám obce Ostravice nepřihlédly.

Tomáš Kokeš