ZIMA NA KRKU A PLUHY NIKDE

Vážení Ostravičané,

obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože Ing. Miroslav Mališ, starosta naší obce, v minulosti jako člen redakční rady odmítl některá „jemu“ nevyhovující fakta otisknout v obecních novinách, resp. v Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy a domnívám se, že i tentokrát by tomu nebylo jinak.

V jeho listopadovém vydání byl otištěn článek plný polopravd až účelových lží, jako podpora „pohádek“ šířených vedoucími představiteli obce na schůzkách s občany. Celé to má nejspíše zafungovat podle hesla „co vyjde v novinách, je pravda“. Omlouvám se, jestli Vás zklamu, ale tentokrát to pravda není a článkem „Kompletní zimní údržba komunikací v Ostravici – zatím s otazníkem“ ZDE ,jsou fakta zkreslena tak silně, že musím reagovat.

Ve výše zmíněném článku je uvedeno, že v minulých letech se do zimní údržby nikdo nehlásil. Jedná se o nepravdivou a zavádějící informaci, neboť někteří podnikatelé se výběrového řízení účastnili a dokonce jejich nabídky byly pro obec finančně výhodnější, např. již jen tím, že nevyžadovali platby za pohotovost, což znamená, že by jim obec nemusela platit, když nepadá sníh. Vlastně nikdo z uchazečů, kromě Farmy Mališ, tyto platby nevyžadoval. Přesto však byla ve výběrových řízeních vždy vybrána Farma Mališ, protože jako jediná měla k dispozici veškerou techniku, kterou obec v podmínkách výběrového řízení pro provádění zimní údržby požadovala. Jaká to šťastná náhoda!

Dodnes by vlastně šlo vše jako po drátku, kdyby náhodou nevyšlo najevo, že nebyla dodržována smlouva o dílo, kdy se fakturovalo zcela jinak, než se fakturovat mělo. Dalo by se říct, že někdo na obci postupoval přinejmenším laxně, protože dodací listy za plužení byly podepisovány i týden po poskytnutí služby. Nijak nebyl evidován čas strávený zimní údržbou u podnikatelských subjektů, kteří měli, podle tehdy platné smlouvy, provedenou zimní údržbu individuálně hradit obci. Tato veškerá zjištěná fakta, bohužel, nevyhnutelně vedla k tomu, že muselo být podáno trestním oznámení, protože nebyly dodržovány postupy, které smlouva o dílo nastavila zcela jinak. Nebyl to však žádný blesk z čistého nebe po sněhové kalamitě v dubnu 2013, jak popisuje v uvedeném článku místostarosta Jiří Pavlán, protože trestní oznámení bylo podáno již v únoru 2012, tedy více než o rok dříve.

Situace, kdy máme listopad a stále ještě není zajištěna zimní údržba 2013 – 2014, je alarmující a dle mého názoru mohla být dávno vyřešena. Jenže náš doposud stálý dodavatel, Farma Mališ, své služby zdražil cca o 50 %!!! Tudíž z následného rozhodnutí zastupitelstva je jasné, že se jedná o cenu pro obec neakceptovatelnou, a to již jen proto, že se zcela vymyká ceně v místě a čase obvyklé. Rozumím argumentu zastupitele Mgr. Radima Fialy, který vyslovil na zasedání zastupitelstva „…nedivte se, nabídnutá cena se rovná míře nasranosti pana Karla Mališe…“, nejspíše tomu tak opravdu je. Nicméně je potřeba si uvědomit, že nejde o naše privátní rozpočty, nýbrž o rozpočet obce, ke kterému jsme povinni přistupovat s péčí řádného hospodáře, tzn. pokud možno co nejzodpovědněji!

Rada obce se tedy měla po neúspěšném vysoutěžení zamyslet a vypsat nové výběrové řízení, dle zákona o veřejných zakázkách, s jinými podmínkami. Tyto možnosti v zákoně o veřejných zakázkách existují, domnívám se však, že byly účelově přehlédnuty. Je zvláštní, že radní obce nestanovili zadávací podmínky tak, aby třeba otevřeli prostor pro více levnějších dodavatelů, kteří by prováděli údržbu na více úsecích současně, při jedné veřejné zakázce. Tento způsob totiž zákon o veřejných zakázkách připouští. Názor, proč je tato varianta starostou Ing. Mališem zcela odmítána, si jistě uděláte sami.

Dnes tedy opět v naší obci platí, že se pro provádění zimní údržby hledá dodavatel, který splní tyto podmínky: bude mít k dispozici 3 traktory s radlicemi vpředu i vzadu, 2 nakladače (malý a velký) a posypový vůz. A aby toho nebylo málo, tak k tomu všemu musí uchazeč prokázat svou kvalifikaci 2-letou praxí v oboru „plužení“ a dvěma referenčními zakázkami s minimálním finančním plněním 500 000 Kč/rok od jednoho odběratele. Takové podmínky dle zákona veřejný zadavatel požadovat opravdu může, není to však podmínkou.

Na základě výše uvedeného se domnívám, že výběrové řízení je vyhlášeno diskriminačně a zcela vyřazuje možné levnější dodavatele.

Co k tomu říct? Snad zbývá jen modlit se, ať nenapadne sníh.

S přáním úspěšného zdolávání chladných dnů

Tomáš Kokeš