OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE

Vážený pane starosto,

na zasedání zastupitelstva obce dne 17.2.2014 jste uvedl, že jste zastavil fakturaci projektové dokumentace pro akci „Přechod pro chodce dolní Ostravice“ a sdělil jste také, že v této věci žádáte o právní stanovisko, zda je dokumentace zadána u správného subjektu.

K objednání této dokumentace jsem byl pověřen zastupitelstvem obce dne 29.4.2013, a to Usnesením 18/26, ve znění, „Zastupitelstvo obce Ostravice vzalo na vědomí zápis z výběru dodavatele a schvaluje cenovou nabídku firmy Inpros F-M s.r.o., Tř. 28. Října 1639, 738 01, Frýdek-Místek, IČO: 64611281, DIČ: CZ64611281 a pověřuje p. Tomáše Kokeše k objednaní služeb dle cenové nabídky společnosti Inpros F-M s.r.o. ze dne 18.4.2013“.

V současné chvíli je dokumentace zpracována a podána na Stavebním úřadě v Ostravici. V této dokumentaci, bohužel, chybí stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, které je vázané na stanovisko obce. Společnost Inpros s.r.o o toto stanovisko požádala obec Ostravici již dne 28.11.2013, ale do dnešního dne jej od obce neobdržela.

Žádám Vás zdvořile, abyste respektoval závazné usnesení zastupitelstva, zbytečně neplýtval obecními penězi na právní stanoviska a poskytl společnosti Inpros s.r.o vyjádření, na základě kterého bude možné zahájit stavební řízení na přechod pro chodce, který občané akutně potřebují.

Dále Vás žádám, jsou-li v dokumentaci nebo v mé práci nějaké technické nebo legislativní nesrovnalosti, sdělte mi to, prosím, obratem. Předejdeme tak zbytečnému prodlužování doby, po kterou jsou občané nuceni riskovat své zdraví a životy přecházením vozovky v místech, která pro tento účel nejsou dostatečně zabezpečená.

Děkuji,   Tomáš Kokeš