POŽADAVEK OBCE V ROZPORU SE ZÁKONEM

Před zákonem jsou si všichni rovni, platí to jak pro občany, tak pro obce. Poněvadž však i obce řídí lidé, je možné, že i obec může zastávat nesprávný právní názor.  Ano, občas se to stát může, nikdo není neomylný a lidé, starosty a místostarosty nevyjímaje, dělají chyby. Když je ale obec upozorněna na skutečnost, že si špatně vykládá zákon a i přesto nadále trvá na svém, to je minimálně hodné podivu a zamyšlení.

Na Ostravici se tak v minulosti stalo, a to ve věci přezkumu hospodaření obce, kdy radní obce ignorovali rozhodnutí zastupitelstva a konali jinak, tedy v rozporu se zákonem. A děje se tak opět, jen v jiné věci, a je tedy v podstatě otázkou, proč i nadále obec platí externí právní služby.

Nejen, že obec Ostravice nectí zákon, ale mnohem horší je skutečnost, že obec Ostravice, požaduje po svých občanech nezákonně některé poplatky a tlačí je ke zdi sdělením, že když částečně nezaplatí náklady na územní studie, tak obec jejich pozemky návrhem na změnu územního plánu jako stavební zruší. Dělá se snad na Ostravici, pod vedením starosty Mališe a místostarosty Pavlána, politika typu “nechceš ohnout hřbet, tak tě trochu přidusíme”?

Je tedy otázkou, proč udržují zvolení zastupitelé ve funkci starostu, pod jehož vedením si obec vykládá zákony po svém a požaduje po občanech poplatky v rozporu se zákonem.

Jelikož se mi takové manýry zcela příčí, již několik let veřejně říkám, že se vedení obce musí změnit. Takové vedení obce nechci a mrzí mě, že současní zastupitelé takové vedení obce nadále udržují ve funkci.

Je docela možné, že zejména zastupitelé z koalice starosty mají strach veřejně se postavit těmto praktikám vedení obce. Nebo je možná jejich chování z nějakého důvodu zištné a tedy pro funkci zastupitele obce absolutně nepřípustné!

Věřím, že jednou také koaličním zastupitelům obce Ostravice dojde, že jsou nositeli odpovědnosti, ze které se jen tak nevylžou někde u piva.