MILIONÓVÁ SILNICE Z RECYKLÁTU

Obec Ostravice vybudovala novou silnici za téměř 1 000 000 Kč. Komunikace měla být dle cenové nabídky a smlouvy o dílo vybudována z kameniva.

Stavební firma provádějící opravu ostravické cesty sdělila, že na stavbu dodala směs různých materiálů, mimo jiné i stavební recyklát, který nazývá umělým kamenivem. Je tedy otázkou, proč se toto opatření neodrazilo v konečné fakturaci, například úpravou ceny dle skutečně dodaného množství a kvality.

Realizace ostravické stavby proběhla pod stavebním dozorem starosty Mališe a v podstatě bez jeho námitek. Dle sdělení obce, starosta oprávnění k výkonu stavebního dozoru nemá a je tedy poněkud zvláštní, že obec nejspíše nezajistila stavební dozor skutečným odborníkem pro daný typ staveb. Stavba za téměř 1 000 000 Kč by si takovou pozornost jistě zasloužila.

Na možné nesrovnalosti byla rada obce opakovaně upozorněna podnětem. Rada obce se však pouze postavila do jakési pozice mediátora a zajistila jen stanovisko realizační firmy k použitým materiálům. Z doposud známých vyjádření nevyplynulo, že by tuto věc obec konzultovala s nezávislým odborníkem.

Je s podivem, že rada obce nejspíš neprověřila stav komunikace ani tehdy, když takto mohla učinit bez finančních nákladů v době, kdy se do předmětné cesty ukládal optický kabel vedoucí na Lysou horu.

Logicky se tedy naskýtá otázka, nejedná-li se jen o neochotu rady obce kontrolovat činnosti starosty Mališe, při čemž by mohlo vyjít na světlo nezodpovědné hospodaření s veřejnými penězi. To samozřejmě nevíme, do hlav radních Jiřího Pavlána, Miroslava Mališe, Rudolfa Sýkory, Jaroslava Zátopka a Martiny Klímkové nevidíme. Poněvadž rada obce neprověřila skutečné množství dodaného materiálu a neprokázala, že by disponovala doklady o kvalitě použitých materiálů, mohli bychom si myslet, že cesta není postavena tak, jak by měla. Je dokonce možné se domnívat, že je cesta postavená i ze stavebního odpadu.

    Každá koruna se hodí to je jasné, obec Ostravice ale takové nakládání s finančními prostředky zkontrolovat nechce.