ZASTUPITEL NEMŮŽE VIDĚT PROJEKT OBECNÍ INVESTICE

Investice obce Ostravice do rekonstrukce Husitské zvonice za cca 500 000 Kč opět „čeří hladinku ostravického rybníčku“. Obec odmítla zastupiteli obce poskytnout projekt s odůvodněním, že se jedná o autorské dílo.

Rozhodnutí obce Ostravice k nahlédnutí ZDE.

Opravdu by mělo platit, že zastupitel obce nemá právo vidět projektovou dokumentaci investice zhotovené z obecních a dotačních peněz?

Podle názoru starosty obce by obec poskytnutím informace nepovoleně šířila autorské dílo, k čemuž prý nemá oprávnění.

Jenže obec Ostravice projekt na rekonstrukci zvoničky obdržela jako investor akce a do díla investovala obecní finanční prostředky. Proto by toto dílo mělo podléhat i veřejné kontrole.

Není jiná možnost, jak danou věc vyjasnit než podat proti rozhodnutí obce odvolání. Poté rozhodne Krajský úřad.

Ano, může se stát, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje postup obce potvrdí, pak ale bude vzniklá situace zcela absurdní. Veřejné peníze byly utraceny, ale veřejná kontrola se nekoná.
K samotné realizaci díla je vlastně dnes více otázek než odpovědí.

Například:

Proč povrchová úprava (otryskání + zinkování + nátěr) kalichu a zvonu stála 70 180 Kč?  Starosta obce to zdůvodňuje tím, že srdce zvonu je nové. Vezmeme-li však v potaz velikost srdce zvonu, jeví se cena jako značně přemrštěná.

V popisu zakázky k získání dotace a rozpočtu není o výrobě nového srdce zvonu žádná zmínka.

Celkem se utratilo 482.256 Kč, na nové panty k plechovým dveřím pod zvonicí bohužel peníze nezůstaly.

Poněkud zvláštní přístup k řádnému hospodaření s obecními prostředky.

Tomáš Kokeš