POKUTA 14.500.000 Kč, KDO JI ZAPLATÍ?

Byl Květen 2011 a ostravická opozice navrhovala uzavřít smlouvu (na základě platných stanov Svazku obcí čistá Odra dále jen „SOČO“) o realizaci stavby SOČO prováděné pouze ve Frýdlantě nad Ostravicí. Podařilo se dohodnout jen politické memorandum, ve smyslu, že Frýdlant nad Ostravicí všechny náklady se stavbou Kamenec-Vyhlídka  zaplatí ze svého. Text Memoranda ZDE.
Podle pana starosty Mališe prý bylo potřeba „si říct, že nebudeme pochybovat o serióznosti partnera“. Nikdo z nás o tom nepochyboval ale je veřejně známo, že v dotačních akcích se může stát cokoliv a tak nebylo od věci, kdyby si Ostravice jen „kryla záda“. Stavělo se přeci jen na území Frýdlantu nad Ostravicí, tak v čem byl problém??
K podpisu smlouvy bohužel nikdy nedošlo i přesto, že ji starosta Mališ slíbil.

Za to, že jsme požadovali, aby byly respektovány stanovy SOČO jsme byli starostou Mališem před veřejností opakovaně napadání, že jsme destruktivní opozice, která vše boří.

Je respektování stanov SOČO a zákona boření?? No zcela jistě ne ale starosta Mališ to bohužel asi vidí jinak.

A dnes to tady máme. Podle tiskového prohlášení SOČO ze dne 15.5.2015, byla SOČO udělena sankce vrácení části  dotace ve výši 14.500.000 Kč. Ať už to bylo jakkoliv, tak pokuta je tady a přetahovaná o snížení pokuty bude prací pro právníky za další peníze a s nejasným výsledkem.
Protokol o udělené „pokutě“ je asi přísně tajný, poněvadž jej SOČO podle zákona o informacích odmítl poskytnout.
Je asi přísně tajné i ono tiskové prohlášení, protože bylo z webových stránek obce staženo a na webu SOČO jej také nelze najít.
Doufejme tedy, že tuto nepříjemnost město Frýdlant nad Ostravicí vyřeší tak aby žádné finanční náklady na obec Ostravici nedopadly.
Věřím, že Frýdlant nad Ostravicí je opravdu seriózní partner a vyřeší tuto nepříjemnost tak, aby žádné finanční náklady na obec Ostravici nedopadly.

Tomáš Kokeš

 

Tomáš Kokeš