BYLO, NEBYLO, ANEB JAK STAROSTA MALIŠ ZIMU (Z)ŘÍDIL.

Máme zde krásný podzim 2015 je opět plný barev a příroda nám dává najevo, že se za chvíli možná dočkáme i sněhu. Podstata spokojenosti občanů obce v zimním období, spočívá převážně v tom, jestli máme nebo nemáme v zimě vypluženo. K tomu, aby bylo vypluženo, je přinejmenším potřeba spolupracovat s firmou poskytující zimní údržbu.

Všichni víme, že není dobré dělat závěry ihned, ale až v době, kdy se „ustálí hladina“. Poohlédněme se nyní společně po tom, co dělal starosta Ing. Miroslav Mališ a vedení naší obce před rokem.

Starosta Mališ a vedení obce s firmou, která vyhrála výběrové řízení na zimní údržbu pro období 2014/2015, moc nespolupracovalo, spíše vyvolávalo problémy a konflikty. Starosta místo toho aby aktivmě pracoval ke spokojenosti občanů tak natáčel videa a fotil vady. Obecní úřad mnohdy dával pokyny k zahájení provádění zimní údržby opožděně, až v době, kdy už sněhu napadlo hodně a byla tak značně zhoršena sjízdnost, čímž byli vlastně občané stavěni do role rukojmích.

Aby starosta Mališ sobě, novému dodavateli zimní údržby a kdo ví, komu dalšímu ještě dokázal, kdo je tady PÁNEM, opakovaně svolával zasedání zastupitelstva k řešení údajné nesrovnalosti při výběru dodavatele zimní údržby. U obecní právničky si zajistil právní stanovisko, ve kterém je konstatováno, že údajně obec porušila prostřednictvím komise pro výběr dodavatel zimní údržby, (složené z opozičních zastupitelů nikdo jiný to tehdy kupodivu dělat nechtěl), zákon o veřejných zakázkách a obci tím tedy hrozí nemalé sankce a pokuty. ÚOHS po prozkoumání zakázky na zimní údržbu konstatoval, že k takovému porušení nemohlo dojít, poněvadž zákon o zadávání veřejných zakázek se na tuto zakázku nevztahuje. Názor obcí najaté právničky, za který obec zcela jistě zaplatila, byl tedy nesprávný!

Když už se takto ÚOHS vyjádřil, tak si starosta Mališ nechal vypracovat další právní stanovisko, a to stanovisko k výsledku šetření ÚOHS. V tomto stanovisku je uvedeno, že kdyby obec povolila, aby dodavatel zimní údržby používal místo traktoru Caterpillar traktory Zetor, došlo by údajně k porušení zákona.

Pod tlakem všelijakých právních stanovisek a  argumentů ing. Mališe se někteří zastupitelé (bez právnického vzdělání) do toho zamotali tak, že dne 21.1.2015 na zasedání zastupitelstva obce pověřili starostu ing. Mališe k tomu, aby v případě plužení jinými traktory než Caterpillar okamžitě od smlouvy s dodavatelem zimní údržby odstoupil.

Starosta se však usnesením zastupitelstva neřídil a přesto, že bylo pluženo jinými traktory, od smlouvy neodstoupil.

Takže, abychom to shrnuli, starosta Mališ, si za obecní peníze (sice nějakým paušálem ale za obecní peníze) nechá udělat několik podivných právních stanovisek a poté dá podnět k usnesení o odstoupení od smlouvy. Když je však toto usnesení prostřednictvím „jeho“ zastupitelů odsouhlaseno, tak se jím pan starosta neřídí!!! To jsou ale paradoxy!

Dnes se ukazuje, že vše, co se dělo kolem zimní údržby 2014/2015, byla opět pouze další účelově vyvolaná politická komedie, či spíše fraška vědomě vyvolaná starostou Ing. Miroslavem Mališem, a to pouze za účelem vyvolání paniky a nespokojených reakcí občanů proti novému dodavateli zimní údržby, aby se následně mohlo veřejně konstatovat, že v době kdy nám zimní údržbu dělala Farma Mališ, bylo vše v nejlepším pořádku (ať to stojí, co to stojí).

Běžně by zastupitelé takové starostu, odvolali z funkce, ale u nás na Ostravici někteří říkají „Mirek to dělá dobře“.

Teď ale nevím, zdali to „dobře“ znamená dobře pro sebe, nebo dobře pro lidi. To asi ukáže jen čas.

Tomáš Kokeš