BUDE MÍT OSTRAVICE NOVÉ CENTRUM?

Obec se po dlouhých devíti letech dopracovala k územnímu plánu a vlastně tak uzavřela širší dohodu všech o podobě obce do budoucna. Vcelku jsme se smířili s tím, že v centru obce máme průmyslovou zónu, která v minulosti voněla dřevem, dávala lidem práci a jediným šrámem na kráse byla, občas tu a tam, „polétavá pilina“. Bohužel, poté co došlo ke změně majitele areálu pily, se polétavá pilina vytratila a nahradil ji polétavý prach a „vůně“ uhlí.
Pomyslné centrum obce máme podél hlavní silnice, protože kolem hlavní silnice je prostě největší kupní síla a přirozeným vývojem obce se postupně proměnilo původní autobusové nádraží na jakési „náměstíčko“ s malou fontánkou (věčně suchou) a několika obchůdky. Toto místo však bude mít možná zanedlouho konkurenci v novém centru obce, které by mělo vyrůst místo bývalé pily. Stavební záměr by měl být projektem společnosti Ridera Reality a.s. a částečně i obce Ostravice.  Obec by mohla vybudovat novou radnici s částí náměstí a zbylé investice, komerční bytové domy s obchodními prostory, by budoval soukromý investor. Podél řeky by také měla vyrůst cyklostezka s malou pláží a dětské hřiště.
Pro obec vcelku zásadní a dalo by se říct i velkolepý projekt má však samozřejmě také druhou stránku a tou je financování. Poté co se obec zadlužila stavbou kanalizace a jinými úvěry, nemá v současné chvíli peníze na profinancování malých investic a rozpočet obce je vyrovnaný jen díky krátkodobým kontokorentním úvěrům.
Je potřeba pamatovat také na to, že např. budova DPS Gastum má velké tepelné ztráty a akutně potřebuje nová okna, výtah, opravu střešní krytiny a balkónů. Chodník kolem hlavní silnice je v havarijním stavu a dalo by se říct, že v některých místech i ve stavu nebezpečném. V neutišetelném stavu se nachází i most Petra Bezruče. Obecní kanalizace, místo vytváření zisku pro obec, generovala ztrátu a bylo ji potřeba dotovat příspěvkem z obecního rozpočtu. Obecnímu rozhlasu, vybudovanému před nedávnem, hodně lidí nerozumí, někteří jej vůbec neslyší a zadarmo jej také nikdo neopraví.

K dnešnímu dni obec Ostravice dluží bankám cca 33 000 000 Kč a stojí tedy před těžkým rozhodnutím, zda realizovat tento velkolepý plán změny obce ihned, anebo počkat, až dojde ke splacení alespoň některých úvěrů.

Zřejmě pod tíhou některých výše uvedených skutečností, konstatuje obecní auditor v závěrečném účtu za rok 2014, že nedoporučuje obci brát si z hlediska opatrného hospodaření další úvěry.

Myslím, že všichni víme, že s areálem pily, který už pilou v takovém rozsahu asi nikdy nebude, je potřeba něco udělat, je ale také třeba se ptát, zdali na to dnes máme.
V podstatě se také nabízí otázka, jestli vůbec chceme tak zásadně změnit obec vytvořením nového centra „za kolejemi“, kdy každý, kdo přijede na Ostravici vlakem, bude muset podniknout cestu do centra přes železniční přejezd.
Obecně řečeno, o tomto záměru by se měla konat širší diskuze veřejnosti, ta však, bohužel, zatím nevznikla. Na zasedání zastupitelstva, které toto již dvakrát projednávalo, téměř nikdo, kromě zastupitelů, nechodí a tak to vypadá, že se občané k tomuto záměru začnou vyjadřovat, až už bude téměř, anebo zcela, rozhodnuto.

Tomáš Kokeš