OBEC ZATÍM NEZAJISTILA ZIMNÍ ÚDRŽBU.

Je 8.1.2016 a obec Ostravice neví, kdo bude sypat a plužit silnice. Dne 21.1.2016 bude rada obce otevírat obálky již 5.tého kola na dodavatele zimní údržby 2015/2016. Rada obce Ostravice se diví, že s nimi firma nechce podepsat smlouvu o dílo na zimní údržbu?
Podrobnosti, proč tomu tak je neznám ale podívám-li se smlouvu, tak hned na první straně je napsáno „ve věcech technických a realizace stavby“. Dodavatel zimní údržby má provádět nějakou stavbu??
Nebo třeba, „Výzva k podání nabídek“ umožňuje nabídnout zvířecí sílu a ruční úklid, měl mít pro tyto služby vybavený uchazeč v předmětu smlouvy o dílo plužení, nákup a posyp inertního materiálu a navíc, že musí obci poskytnou dispečerské vozidlo? Obec nemá pro svého dispečera auto??

Nekvalitní plán zimní údržby a nesmysly ve smlouvě o dílo jsou nekvalitně odvedenou prací. Výsledkem nekvalitně odvedené práce je zpravidla nekvalitní výsledek, veřejné zakázky nevyjímaje.

Na zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2015 jsem navrhl, aby obec, v případě, že napadne sníh postupovala objednávkovým způsobem podle Směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu, tak jako v minulých letech. Bohužel se o tomto návrhu nehlasovalo.
Vzhledem k chybám ve vypisovíní veřejné zakázky a ve smlouvě o dílo se zdá, že rada obce Ostravice, ve složení Miroslav Mališ, Jiří Pavlán, Rudolf Sýkora, Martina Klímková, Jaroslav Zátopek, zřejmě smlouvu o dílo a plán zimní údržby ani nečetli a proto by měli zvážit setrvání ve svých funkcích, dříve než napadne sníh.

Tomáš Kokeš