OSTRAVICKÉ SAFARI – ZEBRA A SLONI V PORCELÁNU

Všichni zastupitelé přítomní na zasedání zastupitelstva, které proběhlo již v roce 2011, a to do jednoho, schválili ukončení práce na přechodu u restaurace U Tkáčů a vznik přechodu pro chodce u nádraží na dolní Ostravici. Rozhodli se tak proto, že projekt, který měl být vybudován až před restaurací U Tkáčů, by lidé jdoucí od nádraží nejspíše nepoužívali. Protože starosta a místostarosta odmítli na tomto projektu pracovat, pověřilo k tomu zastupitelstvo opozičního zastupitele, a to i přesto, že jsou na obecním úřadě pro tyto účely zaměstnanci. Několik let se pracovalo na projektu tak, že se spíše jen měsíce čekalo na různá vyjádření. A když už se zdálo, že je hotovo, odmítl starosta udělit projektantům plnou moc k zahájení územního řízení. Proto byl, k udělení plné moci k zahájení územního řízení  zastupitelstvem, pověřen místostarosta Pavlán. Ten ale po téměř půlročním zkoumání projektové dokumentace místo udělení plné moci jen upozornil stavební úřad na “údajnou” chybu dokumentace. Projektanti, kteří tuto “údajnou” chybu mohli odstranit, dostali toto vyjádření paradoxně jen na vědomí, bez jakéhokoliv upřesnění v čem by chyba měla spočívat. Nakonec se ukázalo, že “údajná” chyba v projektu vznikla díky toho, že samotná obec sdělila projektantovi nepřesnou informaci ohledně existence sítí. Podle vyjádření Mališe a Pavlána je “prý” v místě stavby umístěna dešťová kanalizace, která tam, dle stanoviska obce, ještě v roce 2013 nebyla. Dalo by se to samozřejmě v projektu překreslit, avšak zatím nikdo z pověřených osob tento pokyn projektantům nedal.

Místo ekonomicky nejvýhodnějšího řešení našla rada obce “šalamounské” řešení. Paradoxně pověřila člověka, který od začátku na projektu odmítal pracovat, tedy starostu obce, aby jednal s vlastníky sousedních pozemků stavby. Proč takové řešení, když stavbou budou dotčeny jen obecní pozemky a silnice?

Jedním z vlastníků sousedních pozemku budoucí stavby je také sám starosta obce, který vlastní vedle stojící bytový dům (bude tedy nejspíše jednat i sám se sebou). Bude tudíž nepochybně velmi zajímavé, sledovat jak se starosta vypořádá se svým střetem zájmů. Možná se nakonec veřejnost dozví, že přechod u nádraží na dolní Ostravici z “nějakých” důvodů být nemůže a bude přesunut například přímo před prodejnu COOP i přesto, že jej u nádraží všechny instituce, tedy krajský úřad, Ředitelství silnic a dálnic ČR a také Policie ČR a jiné, již schválili. Doufejme ale, že k tomu nedojde a přechod bude opravdu tam, kde jej schválilo zastupitelstvo a kde jej lidé nejvíce potřebují.

Přípravy obou projektů stály již více než 50 000 korun,  vedení obce to ale nechává zcela chladným, možná podle hesla “z cizího krev neteče”.