NOVOU RADNICI BUDOU MOŽNÁ SPLÁCET I DNES NENAROZENÉ DĚTI

Všichni občané a nejen ti, kteří na bývalé pile kdysi pracovali, si uvědomují, že pila pilou v takovém rozsahu, jak jsme ji znali v minulosti, již zřejmě nikdy nebude a proto přišla společnost vlastnící tento areál s velkolepým plánem, udělat místo pily náměstí a centrum obce.

Zastupitelstvu obce byl tento záměr prezentován prostřednictvím starosty Ing. Mališe. Zastupitelstvo se tím začalo zabývat a v podstatě již půl roku plánuje investici několika desítek miliónů korun do nové radnice. Bohužel v obecním tisku o tomto záměru nebylo zatím ani písmenko i přesto, že byl tento záměr již několikrát projednáván. Poněvadž na zasedání zastupitelstva obce chodí lidé ve velmi malém počtu, tak se vlastně všechna rozhodování o zásadní změně středu obce a možném budoucím zadlužení obce, dějí bez občanů a s nulovou informovaností širší veřejnosti.

Na zasedání zastupitelstva obce se díky diskuzní pasivitě členů koalice v podstatě ani moc  nediskutuje a projednání tak důležitého bodu spíše připomíná, již dopředu domluvenou investici. Díky zasedání zastupitelstva se alespoň na veřejnost dostanou některá důležitá fakta, například, že “zatím vůbec nevíme jakým způsoben společnost Ridera Reality a.s. nemovitosti převede na obec a pokud je prodá, tak nevíme za kolik?“, říkal starosta Mališ na zasedání zastupitelstva a doplnil, že není vůbec jisté a je to prý v podstatě riziko, jestli ostatní investice v budoucím novém centru společnost Ridera opravdu zrealizuje. Mohlo by se tedy stát, že by budova zůstala uprostřed průmyslového areálu jen s přístupovou cestou.

I přes tyto nejistoty a rizika vyřčená přímo starostou, se ale podařilo starostovi přesvědčit jeho koaliční zastupitele aby obec schválila přemístění radnice již teď a investovala zatím cca 2 miliony korun do projektové dokumentace budovy nové radnice v areálu pily. Podle starosty Mališe není ani překážkou, že je v současné době areál dle územního plánu veden jako plocha výroby a skladování, protože se v něm nebudou realizovat bytové domy ale prý jen administrativně, výrobně prodejní budovy.

Zastupitel Josef Frydrýšek k tomu řekl “dostali jsme nabídku od podnikatele a je potřeba ji využít”, už ale nedodal, že tato nabídka je pouze ústně projednána a nic není na papíře. Je také s podivem, že zástupci společnosti Ridera Reality a.s neměli potřebu dostavit na zasedání zastupitelstva aby nabídku a své plány prezentovali před občany, tuto práci za ně odvedl náš starosta.

Podle návrhu starosty by uvedená investice měla spolknout včetně úroků přibližně 80 000 000 Kč. Se současnými doposud nesplacenými úvěry na kanalizaci by Ostravice do roku 2038 splatila bankám přibližně 111 000 000 Kč. V této částce není započítán cca 3 až 4 milionový (12 měsíční) kontokorentní úvěr díky, kterému, je každoročně vyrovnáván obecní rozpočet tak, aby se investice v obci, již dnes nezastavily úplně.

S přihlédnutím, k výše uvedeným skutečnostem a nejistotám, jak je popisoval sám starosta Mališ, je současné rozhodnutí koaličních zastupitelů, investovat již dnes cca 2 000 000 Kč z obecního rozpočtu do projektu rekonstrukce nemovitostí ve vlastnictví soukromé společnosti, krokem mírně řečeno nestandartním.

Tomáš Kokeš