ČÁSTEČNÁ UZAVĚRA MOSTŮ V OSTRAVICI

Dne 21. 3. 2016 vydal MěÚ Frýdlant nad Ostravicí na žádost obce Ostravice veřejnou vyhlášku, která stanovuje, že ode dne 1. 8. 2016 na mosty u obecního úřadu, mateřské školy a u restaurace U Řeky budou umístěny značky zakazující vjezd vozidel s okamžitou hmotností nad 5 t. Na mostě u rozcestí U Halfara pak nad 17 tun a na mostku u RC Sepetná už nad 2 tuny a to z důvodu špatného technického stavu těchto mostů. Dle vyjádření starosty, obec jedná o změně značení tak, aby nestanovovalo zákaz vjezdu dle celkové hmotnosti, nýbrž dle nápravového zatížení. Dle vyjádření starosty je termín opravy mostů, vzhledem na majetkové poměry, nejasný, s opravou je možné začít pouze u mostku k RC Sepetná.

                                                                                Michal Stankay