JDEME DOMŮ, JE HODNĚ HODIN

Slovy meteorologa by se možná dalo říct, že na Ostravici je stále setrvalý stav.

Názorově nevybočit z „hlavního proudu“ je evidentně hlavním krédem některých zastupitelů, možná s cílem zištně v poklidu přežívat v přítomnosti mocných a pobírat od obce peníze za loajální nediskutování. Zastupitelům v podstatě nevadí, že nebyly projednány schválené body programu zasedání zastupitelstva konaného 19.9.2016 v sále Hotelu Freud.

Skutečnost, že starosta obce Ing. Miroslav Mališ navrhl aby zasedání pokračovalo i po 21. hodině a poté toto usnesení svou koalicí ve složení Ing. Miroslav Mališ, Jiří Pavlán, Martina Klímková, Jaroslav Zátopek, Rudolf Sýkora, PharmDr. Radim Valášek, Ing. František Švébiš, Mgr. Dušan Šmoldas a Josef Frydrýšek neschválili, svědčí o tom, že současné vedení obce nechce připomínky nebo dotazy občanů interpretované prostřednictvím zastupitelů řešit. Schůze zastupitelstva tedy byla přerušena bez rozhodnutí, kdy se bude pokračovat a tak si musíme vystačit s tvrzením, že to může být klidně i za 3 měsíce.

Občané obce Ostravice, pod vedením Ing. Miroslava Mališe, se tak prozatím nedozví například:

  • proč Svazek obcí Čistá Odra nezaplatil pokutu 14,5 milionu korun a má proto v současné chvíli zřízené zástavní právo Finančního úřadu na budově čističky odpadních vod,
  • proč byl při rekonstrukci místní komunikace místo kameniva navážen do podloží vozovky asfaltový recyklát (podle stavebního deníku),
  • nebo kde se budou v obci instalovat další kamery obecního kamerového systému
  • jak je to se zimní údržbou 2016/2017 aj.

Věcí, na které by se občané chtěli ptát je více, s takovým přístupem vedení obce ale možná upadnou v zapomnění.

Tomáš Kokeš