TŘÍDÍŠ? ZA ODPADY BY JSI MOHL ZAPLATIT I MÉNĚ.

Principem novely zákona o odpadech je motivovat občany ke třídění odpadů. Množství vytříděného odpadu totiž díky zpětných poplatků Eko-kom a.s. snižuje náklady na likvidaci odpadů.

V praxi to může fungovat i tak, že je na popelnici umístěn čárkový kód a vyvezení odpadu je pak účtováno za jeden kus popelnice. Anebo se dokonce může množství vysypaných odpadů odvážit a podle toho občan zaplatí. Jak již jsme uvedli, cíl nového návrhu zákona je motivovat nás ke třídění odpadů, poněvadž po roce 2024 by se již měly odpady skládkovat jen minimálně a je otázkou, zda vůbec. Jestli však tento systém bude fungovat i na Ostravici, kde je v současnosti mnoho velkoobjemových kontejnerů, to ukáže jen čas a vůle vedení obce.

Současný obecní systém paušálních plateb je nevyhovující a nemotivační. Občané, kteří se snaží odpady třídit, doplácejí na ty, kterým je jedno, že smíchají sklo, papír a plasty s komunálním odpadem. Podle vyúčtování z posledních 5 let je patrné, že občané, při stále stejném množství uložených odpadů na skládku, platí čím dál více za dopravu odpadů. Situace, kdy občany Ostravice nic nemotivuje k tomu, aby odpady třídili, je minimálně zamyšleníhodná a ať už chceme, nebo ne, něco se asi udělat bude muset, protože nový zákon o odpadech je téměř za dveřmi.

Prvním krůčkem k lepšímu nakládání s odpady by mohl být třeba pytlovaný svoz plastů a papíru. V praxi by to mohlo fungovat třeba tak, že Ostravičané vždy první středu v měsíci dají k silnici (na předem určené svozové trasy) pytle naplněné tříděným plastem a papírem.  A pokud bychom to chtěli dělat sofistikovaně, na každém pytli by mohl být umístěn čárkový kód, podle kterého obec pozná nejen, kdo a jak třídí, ale také to, že tento občan, “třídící a myslící”, dostane v příštím roce slevu z poplatku za likvidaci odpadů.

Tomáš Kokeš