ŽALOBY A PARAGRAFY PO OSTRAVICKU

Jistě si pamatuje článek zveřejněný v tištěné verzi občasníku Ostravičan pod názvem „Starostou obce v rozporu s jednacím řádem“. Tento článek rozčílil ostravického starostu Mališe natolik, že se rozhodl za pomoci zastupitele za KSČM Josefa Frydrýška zinscenovat  na veřejném zasedání zastupitelstva „komunálně politické divadlo“. 
rozpor-s-jed-rademCílem vystoupení bylo veřejné pranýřování a schválení žaloby, prý za poškození dobrého jména obce Ostravice a možná i starosty Ing. Miroslava Mališe.

Jak vidno ze záznamu, bylo při jednání zastupitelstva obce Ostravice použito tolik lží a manipulací, že by se za takové chování měl veřejně omluvit nejen starosta Mališ (TOP09), ale i navrhovatel usnesení zastupitel Josef Frydrýšek (KSČM).

Podle starosty Mališe se prý způsob volby a pořadí v jakém se bude volit řídí § 91 zákona o obcích. Nic takového ale v tomto paragrafu NENÍ napsáno.

%c2%a791-zakona-o-obcich

Tento paragraf neurčuje ani způsob volby a ani pořadí v jakém se má hlasovat. 

Starosta Mališ občanům obce na veřejném zasedání zastupitelstva vykládal paragrafy  po svém.

Dále starosta říkal, že zastupitelé obdrželi metodický pokyn Ministerstva vnitra. Nic takového jsem, v materiálech pro zasedání zastupitelstva, NEOBDRŽEL.  Zastupitelé obdrželi jen vzorový zápis, který byl už „upraven pro potřeby“ obce.

Metodický pokyn MVČR má 126 stran, takový dokument určitě všem 15 zastupitelům obec netiskla.

Volba starosty se tehdy „prý“ řídila Metodickým pokynem Ministerstva vnitra. Jak je ale patrné ze strany 104 onoho pokynu, tak ani toto NENÍ PRAVDA

metodicky-pokyn-mvcr

Hned v první větě je totiž uvedeno, že by se vzorový zápis měl přizpůsobit zejména jednacímu řádu zastupitelstva obce.

To se ale NESTALO

MVČR dále doporučuje hlasovat i o protinávrzích.

To se ale na Ostravici při volbě starosty obce v roce 2014  také NESTALO.

 

K porušení zákona nedošlo a vše je tedy platné. Jednací řád je totiž jen jakási dohoda všech zastupitelů o tom, jak spolu budou jednat.

Je smutné, že na Ostravici platí jednací řád jen tehdy, když se to starostovi hodí.  

Tomáš Kokeš