OSTRAVICE: NOVE INFO K RADNICI A NÁMĚSTÍ

Na závěr zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2016 bylo jen jako okrajová informace starostou Ing. Miroslavem Mališem, mimo schválený program schůze sděleno, že „Ridera navrhuje, že nám pozemky pro radnici a náměstí DARUJE:

(Doslovný přepis několika klíčových vět)

„Požádali jsme vlastníka pily o sdělení, zda pozemky, za kolik, konečné vyčíslení ceny za kolik nám pozemky prodá, pro stavbu náměstí a stavbu nové radnice. ….(nesrozumitelné).. Jsme opustili v rámci komise…územního plánu… přestavbu stávajícího objektu a kotelny na ……“ (Starostovi nebylo rozumět).

Ridera si tímto návrhem klade údajně 3 podmínky:

• „50 let to obec nebude moct prodat, ty plochy, které jsme dostali“

• „samozřejmě, že se (nebo „si“ nebylo rozumět) vybuduje ty záměry, které tam samozřejmě jsou a plánujete, my…. (starosta Ing. Miroslava Mališ tajemnou větu nedokončil.)

• „že bude zřízeno, když se zbourá stávající obecní úřad, parkoviště o čem jsem hovořil už na besedách pro potřeby školy a tam těch lokalit…“ (starosta hovoří o besedách ale ta byla jen jedna)

• „Obec pro podporu kulturní, sportovních dalších aktivit společného života obce, poskytne obec po dobu 15 let 1 milion korun ročně a tyto aktivity budou probíhat v areálu obecního náměstí. To znamená, když to řeknu, když to zkrátím, po dobu 15 let za 1 milion korun uděláme akce vánoční stromy, hody, a jiné věci, které se, na tom budeme podílet, aby to nezůstalo to……“. (Věta zůstala nedokončena).

„Předpokládáme, že zábor je pro sdělení zatím, pro pokračování ať se dále odpíchneme pro zpracování. Na základě toho, že to rada obce schválila v pondělí, tak bude vyrozuměn, tento subjekt a připraví se projednání zastupitelstva. Protože tyto majetkové záležitosti už jsou v pravomoci zastupitelstva, smlouva budoucí a tyto věci se dále více méně rozvykládají a písemně dotáhnou do konec. Takže na základě tohoto sdělení, vám sdělujem, že tak, jak jsem tady posledně diskutovali ohledně ceny, tak je to takhle dáno. Ta plocha, kterou bude asi zábor, tak vidím v rozmezí tři, čtyř až šesti tisíc metrů čtverečních, protože záleží jak to prostorově celé se posadí a tyto záměry, by jsme dostali do majetku obce ZDARMA. …(Starostovi není rozumět)… udělejte si usud sami jaké jsou ceny obvyklé“.

Diskuze nebyla předsedajícím schůze Ing.Miroslavem Mališem připuštěna.

Několik nedokončených vět a starostových myšlenek, zakládá základ pro více otázek, než bylo zatím odpovědí.

Tomáš Kokeš