KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY BUDE BEZ DOTACÍ

PROČ?

Všude dnes slyšíme, že problémem nečerpání eurodotací je nedostatek kvalitních projektů. Na Ostravici jeden takový
projekt mohl být, nicméně zastupitelé:

Ing. Miroslav Mališ

Jiří Pavlán

Rudolf Sýkora

Martina Klímková

Jaroslav Zátopek

Mgr. Jana Veličková

Ing. František Švébiš

PharmDr. Radim Valášek

Bc. Dušan Šmoldas

svým odmítnutím udělení souhlasu s tímto projektem čerpání eurodotací investorovi předem znemožnili.

Osobní rovina vedoucích představitelů obce je cítit přímo z vyjádření zastupitelů na jejich zasedání, i když to někteří zastupitelé popírají. Například PharmDr. Radim Valášek k tomu uvedl „jako věřící katolík a asi už konzervativní starý člověk nedoporučuji budování komunitních center pro seniory, protože bysme se především měli o své rodiče postarat sami a ne je vrážet do starobinců“. Zastupitel PharmDr. Valášek dále doplnil, že z chování majitele ohledně chodníku je navíc prý cítiti i jeho sociální cítění. Z takovéhoto vyjádření je zřejmý zcela subjektivní pohled na věc, který je ale dle mého názoru dosti úzkoprsý.

Na toto vyjádření poté navázal radní Rudolf Sýkora svou námitkou, že žádost o souhlas obce s provozováním komunitního domu pro seniory „nebyla do budoucna, ale hned teď“. Znamenalo snad toto ne zcela srozumitelné vyjádření radního Sýkory, že někdo o něco žádá zpětně?

Výše zmínění zastupitelé hlasující proti se možná nedokáží smířit s myšlenkou, že komunitní dům pro seniory má vzniknout v budově majitele, který měl v minulosti s obcí soudní spor, tento spor vyhrál a následně ještě musel výkon dle rozhodnutí soudu na obci vymáhat exekučně (psali jsme ZDE).

Napadá mě, zda tyto nepříjemnosti nezakořenily v některých představitelích obce natolik, že starosta dnes sebejistě konstatuje, že komunitní dům nepotřebujeme a že máme svoje dostačující kapacity.

Bohužel, zdá se mi, že osobní sympatie k majitelům nemovitostí, hrají u zástupců naší obce při jejich rozhodování mnohdy prim, a bohužel, tak tomu nejspíše bylo i v tomto případě.

Ostravická TOP09 sice při svém předvolebním klání slibovala mimo jiného také podporu drobných živnostníků a jiných podnikatelských subjektů, směrem ke zlepšování nabídky služeb v obci, ale jak patrno, toto nejspíše platí pouze pro „vyvolené“.

Tomáš Kokeš