NĚKOMU ZA PENÍZE, NĚKOMU ZA DĚKUJEME

Je to podobné jako u zimní údržby v roce 2013-2014. Tehdy někteří dodavatelé zimní údržby drželi hotovost zadarmo a firma otce starosty držela hotovost za peníze. Obec to tehdy stálo cca 200 tis Kč. 

Velmi podobný model zvolil starosta obce dnes, kdy sobě a místostarostovi navrhl mimořádné odměny.

Na zasedání zastupitelstva obce 26.2.2018  byly mimořádné odměny vedení obce Ostravice schváleny.  Starosta a místostarosta obdrží dvojnásobek měsíční odměny, což bude obecní rozpočet stát cca 200 tis Kč.

Starosta obce svou mimořádnou odměnu sám navrhl, na zasedání zastupitelstva svůj návrh odůvodnil sebechválou za mimořádné investiční úspěchy v různých projektech, které vedení obce se zaměstnanci obce loni „koordinovalo“ a před hlasováním oznámil svůj střet zájmu. Když došlo na hlasování, tak starosta hlasoval (samozřejmě PRO) s tím, že zákon pouze nařizuje oznámit střet zájmu, ale hlasovat nezakazuje. Prostě je třeba si penízky pojistit, protože co kdyby…

Pan starosta sdělil, že si svým návrhem žádné cizí úspěchy nepřivlastňuje, poněvadž prý řadovému zastupiteli, panu Viktoru Fialovi, který na přípravách jednoho z projektů (projekt chodníku a přechodu pro chodce u obecního úřadu) pracoval 2,5 roku zdarma, bylo dle slov starosty Mališe poděkováno v obecní tisku. Toť asi odměna, která mu dle pana starosty náleží.

Co k tomu dodat? Něco tady smrdí.