MÁME NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE. MÁME JE TAM, KDE JSME CHTĚLI?

Obec v roce 2017 realizovala dva přechody pro chodce. Jeden
u obecního úřadu, druhý na dolní Ostravici u prodejny COOP.
Přechod pro chodce u obecního úřadu zvýší bezpečnost všech
chodců, zejména dětí jdoucích do školy, poněvadž přecházení
silnice předtím probíhalo přímo v křižovatce.
Druhý realizovaný přechod je na dolní Ostravici. Jeho návrh
prošel v průběhu několika let dvěma variantami. Jedna varianta
byla umístit přechod u restaurace U Tkáčů, druhá varianta
– přechod u nádraží. Zastupitelstvo obce dne 20. 3. 2013 variantu
“U Tkáčů” jednomyslně pozastavilo a schválilo variantu
“u nádraží” (PRO tehdy hlasoval i starosta Mališ). Variantu
přechodu pro chodce “u nádraží” následně schválily všechny
dotčené orgány, včetně Policie ČR, ŘSD ČR aj.
Je proto s podivem, že obec, nakonec nerespektovala usnesení
zastupitelstva obce ze dne 20. 3. 2013 a vybudovala přechod pro
chodce u restaurace U Tkáčů. Tento přechod bohužel lidé z
panelových domů, či lidé bydlící dále ve směru od panelových
domů na Frýdlant nad Ostravicí, po opuštění nádraží
pravděpodobně nepoužijí.
Toto je tedy další případ, kdy vedení obce neřídilo
rozhodnutím zastupitelstva obce. S přihlédnutím k vyjádření
Policie ČR, že v uvedené lokalitě může vzniknout pouze jeden
přechod pro chodce, se zdá, že varianta přechodu pro chodce “u
nádraží” usnula na věky a lidé tak budou dále riskovat své zdraví a
životy při přecházení komunikace mimo přechod pro chodce.