BUDE KE KOSTELÍČKU CHODNÍK NEBO SCHODIŠTĚ?

Znovu objevený pohled na Evangelický kostel na Ostravici, který po mnoha desetiletích vykoukl z bujného lesa, zřejmě motivoval vedení obce Ostravice ke stavbě nového chodníku.

Možná podle vzoru v Malenovicích (viz foto).

Jedná se o velmi dobrý záměr, který by částečně odklonil chodce z veřejné komunikace v Sepetné.

Oproti chodníku v Malenovicích má však být ostravický chodník doplněn mnoha schody (dle studie předložené zastupitelům). 

Řešení se schody by již nebylo bezbaríérové.

Taktéž by to znamenalo větší finanční náročnost na stavbu samotnou a poté samozřejmě zejména také na údržbu v zimním období.

Co myslíte, měla by se obec spíše zabývat variantou se schodištěm, nebo hledat na pozemcích schůdnější variantu chodníku?

Tomáš Kokeš, Ing. Petr Lechner, RNDr. Miroslav Hůrka

 

Diskuze zastupitelů kolem chodníku na Evangelický kostel otevřela mnoho témat….Bude na Ostravici ubytovna pro sociálně slabé z vyloučených lokalit?…….K chodníku se vyjádřil pan Hlatký…. Starosta si je dnes vědom svého pochybení při exekucích obecního majetku…….Schodiště bude potřebovat jednoho nezaměstnaného, který tam bude stále zaměstnaný…..Koukněte, je to zajímavé.