O OSTRAVICKÉM NÁMĚSTÍ SE DISKUTOVAT NEBUDE

Návrh ostravické opozice, aby byly s občany veřejně projednány záměry obce Ostravice na pile, bohužel, neprošel.

Zastupitel Rudolf Sýkora byl proti návrhu a také někteří radní obce se zdrželi hlasování.

Vedení obce tedy tímto poslalo jasnou indicii mezi občany, že o záměrech obce na pile v Ostravici se zatím veřejně diskutovat nebude. Navíc poslední dobou padají na zasedání zastupitelstva obce z úst starosty Mališe vcelku ostrá slova, jako narážky na gramotnost zastupitelů, či jejich duševní způsobilost.

Soudím, že občané opravdu nemají zapotřebí být svědky takovýchto projevů vedoucího představitele obce.

Proto alespoň ve zkratce pro informaci uvedu pár svých postřehů ze zasedání zastupitelstva z 8.2.2016, kdy prý, dle vyjádření starosty Mališe, obec o náměstí jednala.

V programu na ono zasedání zastupitelstva bylo uvedeno „projednání stavby budovy obecního úřadu v areálu pily“.

V usnesení z tohoto zasedání je pak zaznamenáno, že: „Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění budovy obecního úřadu v Ostravici do objektu bývalé pily Ostravice administrativní budova, kotelna a její začlenění v rámci vybudování nového náměstí. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke koordinaci prací, výběru projektanta a další kroky vedoucí k získání územního řízeni a stavebního povolení a dalších úkonů.“

Poté, co se dnes ukázalo, že administrativní budova a kotelna na pile je pro obecní úřad nevhodná, se v podstatě stalo samotné usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva sporným.

Navíc, má vůbec starosta obce a potažmo celá ostravická obecní rada k vyjednávání o výkupech pozemků na pile mandát, nebo je vše, o nás bez nás? Starosta obce, Ing. Miroslav Mališ, dnes tvrdí, že náměstí bylo projednáno dne 8.2.2016 výše zmíněným usnesením.

Nahrávka ze zasedání dne 8.2.2016: https://www.youtube.com/watch?v=p2kzBk-CYVQ&t=401s

Jak je však patrné z nahrávky z předmětného zasedání zastupitelstva obce, o žádném obecním náměstí ve smyslu obecní investice či jiných obecních investicích, kromě administrativní budovy, kotelny a přístupové komunikace, se nediskutovalo.

Skutečnost jaký záměr zastupitelé dne 8.2.2016 projednali, dokládá nejlépe tento dokument, který byl zastupitelům přeložen. Ke stažení ZDE.

Jednalo se v podstatě jen o budovu obecního úřadu a přístupové komunikace. Dokonce starosta přímo k této variantě sdělil, že není jisté kdy Ridera a.s.  postaví zbytek a tak by se prý také mohlo stát, že by radnice zůstala uprostřed průmyslového areálu.

Z celého situačního výkresu je navíc zcela evidentní, že záměr vybudovat náměstí byl zcela mimo záměr obce. Dokument ke stažení ZDE.

Proč dnes starosta Mališ tvrdí  a koná něco jiného?

Že by tedy na Ostravici vedení obce realizovalo to, o čem mezi zastupiteli nepadlo ani slovo? Nebo to bylo dohodnuto někde jinde, tedy mimo veřejné zasedání zastupitelstva obce?

Tomáš Kokeš