ZIMNÍ ÚDRŽBA 2015-2016

Plán zimní údržby 2015-2016 schválený radou obce 17.8.2015

Plán zimní údržby 2015-2016 platný od 2.11.2015

1. Výzva k podání nabídek na zimní údržbu 2015-2016

2. Výzva k podání nabídek na zimní údržbu 2015-2016

3. Výzva k podání nabídek na zimní údržbu 2015-2016

4. Výzva k podání nabídek na zimní údržbu 2015-2016

5. Výzva k podání nabídek na zimní údržbu 2015-2016

Dne 13.listopadu 2015 obec Ostravice vyhlásila již třetí kolo soutěže na dodavatele zimní údržby 2015-2016, výsledek bude znám 30.listopadu 2015.

V prvních dvou kolech rada obce asi realizovala jen nějaký „test“ a tak se až dnes začíná konečně soutěžit. V nové výzvě oproti původním, byly odstraněny požadavky na přesné rozměry radlic a jejich počty. Byla přepracována smlouva o dílo a plán zimní údržby. Nově je možné se přihlásit s jakoukoliv technikou či zařízením, taženém třeba i zvířecí silou, včetně ručního úklidu. Pracovníci zimní údržby již nemusí být v placené pohotovosti jako v minulých letech (obec by tak konečně mohla něco i ušetřit, když na silnicích není sníh).

Co přimělo radu obce, chovat se nediskriminačně a s péčí řádného hospodáře, že začíná soutěžit transparentně až ve třetím kole?

Nebylo možné se takto zachovat již po kole prvním, když se přihlásila jen jedna firma  a nepokryla celou obec?

Je tu ale také otázka jestli není 30.listopadu na výběr dodavatele zimní údržby již trochu pozdě?

Interaktivní mapa Plánu zimní údržby 2015-2016 je zpracována podle Plánu zimní údržby schváleného radou obce 17.8.2015  ZDE .