V TISKU RADĚJI JEN PŮL PRAVDY, CELÁ PRAVDA BY UŠKODILA

Všichni si zcela jistě pamatujeme na článek v Mikroregionu frýdlatsko – Beskydy, jak se ostravické zastupitelstvo „logicky rozdělilo“. Pokud ne, tak si můžete paměť osvětlit ZDE.

V článku se, mimo jiné, hovoří, že bohužel „naše opozice netáhne stejným směrem“ a staví se do role jakéhosi kverulanta. Je snad diskuze v zastupitelstvu zakázána? Je zde zastupitelstvo proto, aby bylo partou několika kamarádů a se vším jen jednohlasně souhlasilo?

Starostu Mališe zřejmě trápí, že chceme více informací, než nám je ochoten poskytnout. Několikrát nám při zasedání zastupitelstva neříkal pravdu jen proto, aby docílil svého, např. ZDE. O neustálých obstrukcích s podáváním informací ani nemluvě. Více ZDE.

V uvedeném článku starosta Mališ dokonce hovoří,  že „zářným příkladem destruktivního chování opozice je blokace dotačního titulu 80 mil korun ve Svazku obcí Čistá Odra“.

Toto je bohapustá a laciná polopravda hraničící možná s účelovou lží!

Opozice pouze navrhovala, aby se starosta Mališ řídil platnými stanovami Svazku obcí Čistá Odra, ve kterých bylo napsáno, že se „vzájemné vztahy mezi obcemi řídí písemnými smlouvami“.

Kdyby starosta dostál svých povinností, které z těchto stanov pro něj, jako pro zástupce obce, jasně vyplývaly a uzavření smlouvy mezi obcemi Ostravicí a Frýdlantem nad Ostravicí vyžadoval, Ostravičané by pak „neručili“ městu Frýdlant nad Ostravicí za dotaci 80 mil. Všichni dnes přece víme, jak to někdy s dotacemi dopadá a obec Ostravice nemůže nijak ovlivnit, jak město Frýdlant nad Ostravicí s dotací nakládá a hospodaří. Proto by jednoduchá smlouva byla určitě dobrý řešením a ochranou před potencionálním problémem, který by mohl nastat při vyúčtování dotací. Nicméně, uzavření takovéto smlouvy starosta Mališ, i přes opakované výzvy zastupitelů, odmítal!(?) Nezbývá nám tedy než věřit, že vše snad proběhne hladce a bez komplikací.

Absolutní paradox je dále v tom, že starosta ve svém novinovém článku hovoří o „těžko vyjednaném koncenzu“. Tento „koncenzus“  v podobě memoranda s místostarostou města Frýdlant nad Ostravicí Ing. Jiřím Hudečkem však na ochranu obce Ostravice vyjednali opoziční zastupitelé Jiří Stonavský a Viktor Fiala.

Bohužel, „papír snese vše“. A tak byl zpravodaj vydávaný z obecních peněz, tedy za přispění nás všech, zneužit k morálnímu a politickému prospěchu starosty Mališe.