INVESTICE 10 MILIÓNŮ JE OHROŽENA. KDO ZA TO MŮŽE??

Starosta Mališ se v tisku rozepsal, že investice 10 mil je vinou destruktivního přístupu zastupitelů Tomáše Kokeše a Jiřího Stonavského

ohrožena. Přečtěte si ZDE.

Pan starosta však ve výše uvedeném článku účelově manipuluje s fakty, protože směrnice na zadávání veřejných zakázek, která byla zastupitelstvem obce schválena s platností od 14.11.2011, neměla zpětnou platnost a proto mohla obec klidně pokračovat ve výběrovém řízení, které starosta Mališ „náhodou“ toho samého dne dopoledne, před schválením zmíněné směrnice, zahájil.

Já si ale nemyslím, že to bylo náhodou, protože jsem starostovi již dne 24.10.2011 poslal e-mail s návrhem na projednání této směrnice v zastupitelstvu obce. Starosta Mališ tedy moc dobře věděl, co budeme na zasedání 14.11.2011 projednávat a schvalovat.

Protože starosta Mališ opozičním zastupitelům nesděluje informace, o které si oficiálně nepožádají, opoziční zastupitelé v době schvalování směrnice na zadávání veřejných zakázek ani netušili, že toho samého dne bylo nějaké výběrové řízení zahájeno.

Jednání starosty bylo zjevně účelové a výše zmíněný článek mu pouze posloužil k tomu, aby si v novinách před širokou veřejností „zchladil žáhu“  a možná připravil půdu pro případ, kdyby se náhodou něco nepodařilo…