STYDÍM SE ZA VEDENÍ OBCE, NENAŠLO 1000 KČ NA UŽITEČNOU VĚC.

Vážení Ostravičané,

říká se, že člověk, který si neváží přírody, neváží si sám sebe a protože v přírodě žijeme, měli bychom se i my snažit ji v rámci svých možností nějak pomáhat.
Nemám teď na mysli jarní úklidy, protože samozřejmostí by mělo být nedělat v přírodě nepořádek.
Díky bohu, existují také lidé, kteří se věnují ohroženým a zraněným živočichům. Poněvadž však tato činnost spolyká spoustu času a hodně finančních prostředků, žádají tyto organizace o finanční prostředky města, obce, kraje ale i soukromé donátory, bez nichž by prostě nebylo možné záchranné stanice provozovat.
Koncem roku 2014 požádala záchranná stanice v Bartošovicích obec Ostravici o pouhých 1 000 Kč, jako příspěvek na svou činnost. Bohužel, rada obce jim tento příspěvek odmítla poskytnout a pan Jiří Pavlán, místostarosta obce Ostravice, to na veřejném zasedání zastupitelstva okomentoval tak, že tato záchranná stanice nespadá do našeho regionu a takových žadatelů je prý spousta, takže každý žadatel prostě dostat příspěvek nemůže. Možná by se s tím dalo souhlasit, kdyby to ovšem byla pravda.
Hned na druhé stránce webu záchranné stanice v Bartošovicích (http://www.csopnj.cz/cinnost/) se dozvíte, že spádovou oblastí této záchranné stanice je téměř celý Moravskoslezský kraj, vyjma rýmařovska a bruntálska. Z našeho ostravického okolí tam jen v minulém roce přinesli lidé 2 puštíky obecné a také strakapouda. Z výročních zpráv záchranné stanice v Bartošovicích je patrné, že u nich od roku 2004 zachytili celkem 140 živočichů z okolí Frýdlantu nad Ostravicí.
Stydím se za radní naší obce, že nebyli ochotni, na rozdíl od jiných obcí, přispět pouhou tisícikorunou na záchranu krásných a divokých, avšak také zranitelných živočichů, na jejichž přítomnost v našem okolí jsme mnohdy tak pyšní. Proto jsem se rozhodl, že činnost záchranné stanice podpořím ze svých vlastních finančních prostředků.
Také Vy máte možnost se podílet na záchraně a péči o handicapované živočichy  věnováním finančního daru záchranné stanici v Bartošovicích, a to přes formulář na jejich webových stránkách www.csopnj.cz nebo prostřednictvím sbírky „Zvíře v nouzi“ odesláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS  ZVIREVNOUZI  BARTOSOVICE
na telefonní číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30 Kč.

Děkuji Vám, že nejste lhostejní ke svému okolí.
Tomáš Kokeš