JE KŘIŽOVATKA U FREUDA BEZPEČNÁ?

Slavnostní raut se konal 12.5.2015 na Hotelu Odra a zúčastnění přestřižením pásky uvedli do provozu stavbu s názvem „Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. – Ostravice“,  součástí, které byla i světelná křižovatka na Ostravici.

V závěru, níže publikovaného videa, si zástupci investora, kraje a obcí potřásli rukami a s úsměvy na tváři po ukončené akci slavnostně připili. Z uvedeného videa by bylo možné nabýt dojmu, že je vše  v nejlepším pořádku. Kolony vozidel ale avizují, že tomu tak není. Podle slov starosty Mališe projektant opomenul skutečnost, že budou vozidla vyjíždět neřízeně z parkoviště přímo do křižovatky.

Zkušební provoz ale proběhl zjevně bez závad a křižovatka je  tedy zkolaudována. Podle některých občanů obce je ale křižovatka ještě více nebezpečná než před rekonstrukcí.

Podle vyjádření starosty Mališe to obec vyřeší tak, že obec Ostravice přebuduje parkoviště před restaurací Freud tak aby mohla být křižovatka bezpečná. 

Budeme  tedy doufat, že se budou ti zůčastnění, kterým se dílo, dle vyjádření vedení obce nepovedlo, také částečně spolupodílet na finančních nákladech.

Zdroj: vlaky.net