NENÍ TO MEJDAN, ALE REALITA… TAKŽE, BUDÍČEK!!!

Zdá se mi, že obec Ostravice místo toho, aby riziková místa na hlavní silnici I/56 řešila, tak je sama vytváří. A co mě k tomuto názoru přivádí?
Máme zpracovanou a Policií ČR schválenou dopravně technickou situaci, která by zvýšila bezpečnost chodců přecházejících hlavní silnici u restaurace Gastum a na Mazáku. Studie však dosud leží „v šuplíku“ na našem obecním úřadu a postupně upadá v zapomnění.
Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na přechod pro chodce na dolní Ostravici u nádraží, kterou schválili všechny možné instituce. Vedení obce, místo toho, aby s projektantkou spolupracovalo a projekt dokončilo, hledá v dokumentaci chyby a když je najde, nepracuje na jejich odstranění. Zastupitelstvem obce pověřený místostarosta Pavlán asi neudělí plnou moc k zahájení územního řízení a tak jedinou realitou je, že projektu zatím propadne platnost některý dokumentů a budou se  muset pořizovat znova.
Máme na Ostravici novou světelnou křižovatku a železniční přejezd se závorami u pily. Pro obec možná známka technologického pokroku, ale pro občany noční můra, a to hlavně o víkendech, kdy se kvůli této křižovatky tvoří několikakilometrové kolony vozidel. Plynulost dopravy je ta tam a rychlost vlaku jedoucího přes tento přejezd se rovná tempu spěchajícího hlemýždě. Řidič, který vyjíždí z parkoviště před Hotelem Freud, aby si hlavu vykroutil, ujišťujíc se, jestli náhodou nejede od Sepetné auto na zelenou, protože prý, podle slov místostarosty Pavlána, projektanti zapomněli, že mají projektovat křižovatku čtyřramennou a naprojektovali tříramennou. Dnes jsem navštívil stavební úřad v Ostravici a požádal jsem je o to, aby se  na této zkolaudované světelné křižovatce pokusili, v rámci svých kompetencí, sjednat na této křižovatce nápravu.
Pokud je to opravdu tak, že někdo někde udělal chybu, tak nechápu jak je možné, že obec Ostravice prostřednictvím svých zvolených představitelů neměla ke kolaudaci námitek a smířila se s tím, že z peněz občanů obce bude napravovat chybu jiných?
Všechny výše uvedené záležitosti stály obecní peníze a zdá se mi, že  „MY“ všichni ten „mejdan“ platíme!

Tomáš Kokeš