BUDE NA OSTRAVICI A VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ DRAŽŠÍ STOČNÉ?

Obce Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí jsou díky výstavbě a provozování společné kanalizace spojeny ve Svazku obcí Čistá Odra, který již má po účetním auditu. Audit neshledal závady v účetnictví a tak by se mohlo zdát, že vše šlape, jak má.

Bohužel, se ale také ve zprávě auditora hovoří, že rizikem, které by mohlo mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí Čistá Odra v budoucnu, jsou neuhrazené ztráty z minulých let. Dále je také auditorem konstatováno, že ztráty budou pravděpodobně vznikat i v dalších letech, protože výnosy tohoto svazku obcí nepostačují na úhradu nákladů. Podle této zprávy by měl rozhodnout sněm svazku obcí o tom, jak bude tuto situaci do budoucna řešit, zatím se tak ale nestalo.

Z uvedeného je patrné, že Svazek obcí Čistá Odra více utrácí než vydělá a tak možná dojde k tomu, co konstatoval předseda svazku a místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí pan Ing. Ivo Hudeček na sněmu svazku dne 9.6.2014, tedy, že bude také možná nutné, aby obce tuto ztrátu zaplatily z obecních rozpočtů nebo aby bylo občanům zdraženo vodné a stočné.

Ať už bude z uvedených možností zvolena jedna či druhá, je jasné, že to pokaždé zaplatí občan.

Uvedenou situaci navíc vůbec nelepší to, že v době, kdy je svazek obcí ve ztrátě, byla nově vytvořena placená funkce ředitele. Tímto se dle výběrového řízení stal bratr předsedy svazku a místostarosty Frýdlantu nad Ostravicí, pan Zdeněk Hudeček.

Je také „zatím“ otázkou, proč sněm Svazku obcí Čistá Odra není schopen sám tento svazek manažersky řídit tak, aby dokázal nakládat s odpady ve prospěch obecních rozpočtů, nikoliv na jejich vrub.

V soukromých společnostech je to běžně tak, že pokud firma není schopna vygenerovat zisk, logicky ani nemůže zvyšovat stavy řadových zaměstnanců nebo manažerů. Tímto logickým pravidlem by se také měly řídit svazky obcí. Bohužel, zatím tomu tak není a zdá se, že ztrátu možná opět zaplatí daňový poplatník, přímo nebo zprostředkovaně přes veřejné rozpočty.

Tomáš Kokeš