DOLNÍ VERSUS HORNÍ?

A je vymalováno, vlastně zvoleno.
Vedení obce se před volbami zdánlivě rozdělilo, aby se poté nazvalo Nezávislými, ODS, Nezávislými spoluobčany a TOP 09.  Absolutním vítězem voleb co do počtu abs. hlasů je současný místostarosta pan Jiří Pavlán (Nezávislí spoluobčané).
V horní části obce Ostravice získalo skvělý výsledek hnutí Otevřená radnice a s těsným náskokem volby v tomto volebním okrsku vyhrálo. V dolní části Ostravice tomu však bylo jinak. Možná díky tomu, že voliči jsou na dolní Ostravici dle volební účasti odpovědnější, či motivovanější a účast voličů tam dosáhla 51%, oproti 45% na Ostravici horní. Přesto ale hnutí Otevřená radnice i na dolní Ostravici získalo velmi významný počet hlasů.
A zde nás napadá určitá podobnost s poměry ve vedení obce v poválečném období zaznamenanými v obecní kronice, kdy se, dle slov kronikáře, obec dělila na jakousi dolní a horní „kliku“, přičemž zastupitelé z kliky dolní byli kritizováni za to, že si počínali „diktátorsky“, což mělo tehdy za následek odvolání předsedy MNV a volbu nového předsedy.
V současné době je na Ostravici situace podobná, avšak dnes se na politickou odpovědnost nehraje a máme zde zatím stále starostu, který byl kontrolními orgány usvědčen z překračování svých pravomocí a porušovaní svých povinností, o nepodávání informací nemluvě. Snaha vyselektovat pomluvami skupinku svých oponentů téměř na okraj společnosti se mu však, vzhledem k prozíravosti voličů, nezdařila.
Myslíme si, že není dobré dělit Ostravici na dolní či horní, jako v dobách minulých. Mnohem výhodnější pro celou Ostravici by bylo, kdyby všichni zastupitelé vedli společnou diskuzi a otevřeli své hlavy názorům, které by mohly Ostravici někam posunout, a to bez ohledu na to, k jakému politickému uskupení tyto názory patří. Myslíme si, že stavět člověka do pozice nepřítele jen proto, že má jiný názor, je nevyzrálé a kontraproduktivní. Je zapotřebí brát v úvahu také názor oponenta a neodsuzovat jednotlivce jen proto, že má jiný názor, nebo zájem o informace, na které má přece každý právo.
Rádi bychom zase jednou měli starostu, který nebude vyvolávat plané politické a osobní spory jen proto, že jakoukoliv kritiku nebo jiný názor cítí jako útok na svou osobu a své zájmy.

Dne 5. listopadu 2014 v 17.30 hodin bude v restauraci U Tkáčů volen nový starosta, místostarosta a rada obce.  Přijdete i Vy?

Tomáš Kokeš, Viktor Fiala