PROPADLÉ SMLOUVY, ŽALOBY A SOUDY

Smlouvy se uzavírají a měly by se plnit, to obecně platí. Když ale smlouvy již platné nejsou, tak se smluvní dohody stávají neplatnými a situace je pak značně nejistá.

Obec Ostravice jednu takovou smlouvu uzavřela a postupem času tato smlouva vypršela.

Celá záležitost tak skončila u soudu. Výsledky jsou zatím nejasné a tak nad obcí visí, zatím jen hypotetická, povinnost zaplatit místo 16.000 Kč více jak 500.000 Kč.

Okresní soud se věcí zabývá a ještě nerozhodl. Zatím to vypadá na více soudních koleček s výsledkem značně nejistým.