POHÁDKY STAROSTY OBCE OSTRAVICE

„Bylo, nebylo“, tak začíná většina pohádek. Jako děti jsme jim věřili a jejich hrdinové byli hluboce vryti v naší dětské mysli. Jak jsme však dospívali, postupně jsme s nostalgií zjišťovali, že skutečnost je zcela jiná. Žít pohádkami je sice krásné a k dětství to neodmyslitelně patří, jednou jsme ale dospělí a tak musíme čelit realitě.

Sice nepředpokládám, že starosta obce Ostravice, Ing. Miroslav Mališ, považuje zastupitele a občany obce za děti, pohádky jim však přesto vykládá. Přesněji řečeno, na veřejném zasedání zastupitelstva říká, že studie kamerového systému obce Ostravice existuje a leží na obecním úřadě, a jelikož se prý nezajímám o dění v obci, tak ať se nedivím, že jsem tuto studii dosud neviděl. Kdo prý ji chtěl vidět, ten ji prý viděl.

Zajímal jsem se tedy a požádal naší obec o poskytnutí informací. Po drobném legislativním kolečku přes krajský úřad, jak již je u nás zvykem, musela obec Ostravice pod vedením starosty Mališe přiznat, že starosta obce na zasedání zastupitelstva nemluvil pravdu. Žádná studie tedy neexistuje, i když dle usnesení zastupitelstva obce a pohádek pana starosty existovat měla. Takže usnesení zastupitelstva obce opět nebylo plněno.

Proč nám pan starosta na zasedáních zastupitelstva vykládá pohádky? Že by si snad myslel, že takto skryje skutečnost, že si jako starosta obce, který je povinen plnit usnesení zastupitelstva, dělá, co se mu zlíbí?

Z obecního rozpočtu tak v podstatě mizí statisíce, aniž by se zastupitelé měli možnost seznámit s podrobnostmi umístění a funkčnosti kamerového systému.

Ne, to není pohádka, to vše je realita obce Ostravice, kde je většina zastupitelů mlčky a bez protestu kolébána bájemi pana starosty. V diskuzích na zasedáních zastupitelstva pak zastupitelé mnohdy neprosazují veřejné zájmy občanů, nýbrž jen hájí křeslo starosty Mališe. Možná je baví zase jednou věřit pohádkám.

A tak se jednou může stát, že „zazvoní zvonec a nejen pohádkám bude konec“.

Tomáš Kokeš