PROČ STAROSTA NECHCE PŘECHOD PRO CHODCE? CHCEME TAKOVÉHO STAROSTU?

Pokud jste si přečetli některé články na těchto stránkách, jistě jste se seznámili s obsahem mého otevřeného dopisu zastupitelstvu obce (ZDE) a samozřejmě jste se dozvěděli i to, že mě zastupitelstvo pověřilo zhotovením a na žádost starosty také dokončením projektu, až po stavební povolení.

Zastupitelé dali jasně najevo, že přechod pro chodce chtějí. Bohužel však starosta Mališ tento úkol odmítl, i přes to, že má za zády celou administrativu obecního úřadu a tudíž by to jednoduše mohl uložit třeba investičnímu oddělení. Nebo by mohl nějakého externího projektanta pověřit projektovou přípravou, ostatně takto postupoval doposud.

Ve vyspělých obcích se to řeší zpravidla tak, že zastupitelstvo obce rozhodne, o realizaci projektu, starosta provede malé výběrové řízení a předloží to radě obce, která nařídí starostovi podepsat smlouvu s tím, či oným projektantem. Jsme ale na Ostravici a tak se to dělá „po ostravicku“. Zastupitelům stačí argument, že starosta to dělat nechce a to i když je za svou práci náležitě měsíčně odměňován a tudíž je nutné pověřit tímto úkolem některého ze zastupitelů, kteří mají ke svým zastupitelským povinnostem ještě svou občanskou práci, která je, na rozdíl od práce v zastupitelstvu, zdrojem jejich obživy.

A tak se, bohužel, na Ostravici neustále přizpůsobujeme podivnému systému, který zde zavedla vládnoucí osmičlenná koalice.

A jaký že je to vlastně systém?

Opoziční zastupitelé chcete přechod pro děti u obecního úřadu, kde děti přecházejí v křižovatce? Udělejte si jej sami. Zastupitelstvem byl pověřen opoziční zastupitel Viktor Fiala.

Chcete přechod pro chodce u nádraží? Udělejte si jej sami. Zastupitelstvem byl pověřen opoziční zastupitel Tomáš Kokeš.

Ale co, šli jsme do voleb s tím, že bychom rádi něco dělali pro blaho obce, tak se tím řídíme. Věřte ale, že naše práce je nelehká, neboť když například přijde pověřený opoziční zastupitel Tomáš Kokeš na investiční oddělení obecního úřadu k paní Tořové a chce vidět dokumentaci k původnímu stavebnímu záměru přechodu pro chodce, dočká se odpovědi, že si starosta NEPŘEJE, aby Tomáši Kokešovi bylo cokoliv poskytnuto a má si podat písemnou žádost s podrobným popisem, co chce vědět a starosta mu odpoví (snad).

Na tom je jasně vidět, jak snahy starosty Mališe „válčit“ se svými „politickými“ oponenty zcela zabíjejí myšlenku zastupitelstva obce zřídit bezpečný přechod pro chodce a zajistit tak větší bezpečnost obyvatel obce.

Opravdu chceme takového starostu?

 

Uvědomují si vůbec koaliční zastupitelé, co zde tiše tolerují???