CO UDĚLÁ OSTRAVICE, KDYŽ SNÍH ZASYPE JÍ SILNICE?

Někteří tvrdí, že plán zimní údržby, který byl před léty uveden v život a léta se subdodavatelem Farmou MALIŠ fungoval, najednou nefunguje. Starosta Mališ a vedení obce prý argumentuje tím, že s pokynem pro výkon zimní údržby čeká, až napadne 10 cm sněhu. Ano, toto ustanovení je v plánu zimní údržby již několik let opravdu napsáno, no ale v letech minulých to vždy fungovalo, tak proč ne dnes? Co je dnes jinak? Je s podivem, že se vedení obce drží striktně jedné věty, když jsou tam i jiné. Jako například tato: „Sníh bude odstraňován podle možností dříve, než jej provoz zhutní, tj. tak, aby nedošlo k ujetí, případně k ušlapání sněhu a jeho přimrznutí k povrchu vozovky.
Další věta plánu zimní údržby říká, že „Sněhová břečka bude z vozovek místních komunikací a chodníků odstraňována ihned po vzniku této situace v pořadí dle plánu zimní údržby“.
Vedení obce by tedy mělo mimořádně zasednout a lety praxe „prověřený“ systém, který dnes kupodivu nefunguje, změnit ke spokojenosti občanů, třeba i výměnou lidí vedení obce. Nebo alespoň tím, že se nesmyslné ustanovení s 10-ti centimetry sněhu z plánu zimní údržby vypustí. Již jen proto, že se jedná o zjevný nesmysl, protože například nahoře u hotelu Sepetná nebo Beltine je sněhu vždy více než dole v centru obce.
Výsledkem výběrového řízení na poskytovatele zimní údržby pro období 2014 – 2015 je, že se podařilo zajistit smluvní dodavatele i dostatek mechanizace pro provádění zimní údržby a jsou zde nově i rezervy. S těmito rezervami je však potřeba pracovat jako s dalšími potencionálními dodavateli. Obec se ale dnes místo součinnosti s vybranými dodavateli snaží spíše vytvářet spory a konflikty a paradoxně nerespektuje ani svůj vlastní plán zimní údržby.
Na to, proč se vedení obce najednou nelíbí smlouva s dodavatelem zimní údržby, která byla ve stejné podobě uzavírána i v minulých letech s farmou Mališ, si prosím udělejte názor sami.
V současné chvíli sice tuto obecní zakázku prověřuje Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže, ale to ještě neznamená, že nebudeme plužit, když padá sníh.

Tomáš Kokeš.