PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Je pár hodin po komunálních volbách 2010 a účast 60 % avizuje, že spousta lidí ani k volbám nešla. Obecně řečeno, lidé ztratili víru v nějakou změnu a někteří si řekli, že je to vlastně jedno: „K volbám nechodím, protože „ONI“ si stejně udělají, co budou chtít.

Ano, dá se říct, že žijeme v demokracii a každý má právo v mezích zákona si dělat co chce, ale tady je potřeba si uvědomit, že odpovědnost každého z nás je ve své podstatě mnohem větší.

Že, na zasedání zastupitelstva na Ostravici nechodí skoro žádní občané, je bohužel realita. Špatným obrazem dnešní doby je, že lidé již ani nechodí k volbám. Vždyť přece co mohu nejvíce ovlivnit, je právě komunální politika a potažmo zastupitelstvo obce. Tam je to přece přímo o nás – o osvětlení, odpadech, chodnících, cestách a dalších běžných věcech v naší obci.

Budeme-li pasivní a nebudeme se zajímat o dění na zasedání zastupitelstva a chodit k volbám, vůbec nijak si nepomůžeme. A začneme-li s tím až ve chvíli, kdy se na nás valí různé katastrofy, bude většinou už pozdě.