PLATÍ ZÁKONY ČR I NA OSTRAVICI?

V minulém roce novelizovaný tiskový zákon upravil nakládání s obecním tiskem tak aby tento sloužil širšímu spektru komunálních politiků. Hlavní myšlenkou této právní úpravy bylo otevřít prostor v obecním tisku pro zastupitele, kteří mají jiný názor než vedení obce. Občan by tak již neměl být „masírován“ jen z jedné strany. Bohužel musím konstatovat, že na Ostravici tento zákon zatím neplatí.

V únoru 2014 jsem odeslal obci Ostravice článek s žádostí o otištění v obecním periodiku. Odpovědi na otázku jaké byly důvody neotištění jsem dodnes od vedení obce nedočkal. Budu tedy optimisticky doufat, že zákony platné v Ćeské republice začnou platit i na Ostravici.

Text dopisu:

Vážení,
obracím se na Vás, jako navydavatele obecního periodického tisku Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a žádám Vás dle §4a) tiskového zákona v platném znění o zveřejnění sdělení názoru člena zastupitelstva obce Ostravice.

Za zveřejnění předem děkuji.Tomáš Kokeš
Sdělení zastupitele: Budeme investovat do přechodu pro chodce nebo do oken?

Blíží se nám jaro a jak je zvykem např. kolem Vánoc bilancovat a hodnotit uplynulý rok, tak na jaře je zvykem plánovat rok nadcházející. Zima byla mírná, nebo přesněji řečeno téměř žádná a tak peníze, které bychom utratili za zimní údržbu, se budou teď na jaře hodit. Oproti minulému roků možná budeme letos na jaře „bohatší“ o téměř 1 300 000 Kč i díky tomu, že se nemusela dodavatelům zimní údržby proplácet zimní hotovost, tzn. jejich hotovost v době, když nepadá sníh. Nyní tedy přemýšlíme, kam ušetřené peníze rozumně investovat.

Nutných investic je by se v obci našlo nepočítaně, od děravých cest, přes potřebu opravy zídky na místním hřbitově, až po nutnost výměny oken v domově pro seniory. Mezi priority by také měla patřit bezpečnost chodců kolem hlavní silnice, na které provoz neustále houstne. Touto problematikou se aktivně zabývám a jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit zastupitelstvo obce o tom, že situace, alespoň částečně, řešitelná je.

Bohužel, ze strany současného vedení obce je vůči těmto mým aktivitám kladen jistý odpor a tak např. studie dopravně technického řešení přecházení chodců nedaleko restaurace Gastum a také na Mazáku, která byla Policií ČR schválena, leží dodnes „v šuplíku“ na Obecním úřadu.

V případě potřebného přechodu pro chodce u nádraží na dolní Ostravici je situace v současné chvíli taková, že již více než 100 dní čekám na stanovisko starosty obce potřebné k tomu, abychom mohli zahájit na Stavebním úřadu územní řízení a přechod pro chodce by tak konečně dostal reálnější podobu.

Je jasné, že za peníze ušetřené za zimní údržbu se vše, co je v obci potřeba, nepostaví ale záleží však pouze na nás, jaké priority si určíme.

Tomáš Kokeš